1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, telefon: +36-1-795-2975, fax: +36-1-795-0760, e-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Valóra váltották

Módszertani oktatófilm

Lezárult az Egyenlő Bánásmód Hatóság „Váltsd valóra” c. dizájnpályázata

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

Módszertani oktatófilm

Az egyenlő bánásmód hatóság 15 perces módszertani oktatófilmje.

Tovább működik a hatóság egyenlőbánásmód-referensi hálózata, problémáival keresse megyei referenseinket!

2013. július 1-től az egyenlőbánásmód-referensi hálózat működtetését a TÁMOP-5.5.5 projekt helyett az Egyenlő Bánásmód Hatóság biztosítja. A referensek tevékenységéről, elérhetőségeiről valamint az ügyfélfogadásról bővebben itt tájékozódhat.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság

A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

A Hatóság nyilvános határozatai

A Hatóság azon határozatait hozza nyilvánosságra, amelyek az abban foglalt információkkal hozzájárulhatnak jövőbeni hasonló jogsértések megelőzéséhez, illetve, ha a közzététel hozzájárul a hátrányosan megkülönböztetett személy, vagy csoport sérelmének csökkentéséhez.

Bővebben »

TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése

Valid XHTML 1.0 Transitional