ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami szerv, az emberi méltóság garanciális intézménye.  Olyan panaszosok számára nyújt jogorvoslati lehetőséget, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. A hatóság a diszkriminációs folyamatok felismerését és megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést.

A törvény a következő tulajdonságokat részesíti védelemben: 

 • nem,
 • faji hovatartozás,
 • bőrszín,
 • nemzetiség,
 • nemzetiséghez való tartozás,
 • életkor,
 • anyanyelv,
 • fogyatékosság,
 • egészségi állapot,
 • anyaság (terhesség) vagy apaság,
 • családi állapot,
 • szexuális irányultság,
 • nemi identitás,
 • társadalmi származás,
 • vagyoni helyzet,
 • vallási vagy világnézeti meggyőződés,
 • politikai vagy más vélemény,
 • foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege, ill. határozott időtartama,
 • érdekképviselethez való tartozás,
 • egyéb helyzet.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárását olyan panaszos kezdeményezheti, aki védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy.

Az EBH eljárást akkor indíthat, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.