EBH/1003/2008

EBH/1003/2008

 

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy hipermarket egyik fióktelepének  karbantartói munkakörben meghirdetett állására jelentkezett, és álláspontja szerint azért nem  kapta meg a kívánt állást, mert elmúlt 50 éves. Kérelmező előadta, hogy önéletrajzának  beküldését követően a hipermarket tesztírásra hívta be, majd a teszten elért eredménye  alapján személyes elbeszélgetésre. Kérelmező sérelmezte, hogy a közel 1 órás állásinterjút  követően közölték csak vele, hogy a karbantartói állást időközben betöltötték. Kérelmező  számára árufeltöltői munkát ajánlottak fel, amit nem fogadott el, tekintettel arra, hogy az  végzettségének nem megfelelő munkakör lett volna.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy volt-e okozati összefüggés Kérelmező védett  tulajdonsága-életkora- és az őt ért hátrány között. A hatóság eljárás alá vont a a hipermarketet  és felhívta, hogy csatoljon kimutatást a karbantartói munkakörben foglalkoztatott  munkavállalók életkori megoszlására nézve. Az eljárás alá vont szervezet jogi képviselője  útján csatolta a kért kimutatásokat, valamint azon két munkavállaló munkaszerződését, akiket  Kérelmező állásinterjúját megelőzően felvett.  Az eljárás alá vont szervezet az általa csatolt kimutatásokkal alátámasztva azzal védekezett,  hogy a fióktelepen a négy karbantartói munkakörből hármat 50 év feletti dolgozó tölt be.  Országos szinten a karbantartók életkori megoszlását szemléltető kimutatása szerint 50  karbantartó közül 16 betöltötte az 50. életévét. Eljárás alá vont érdemi nyilatkozatában  elismerte, hogy valóban nem tájékoztatta Kérelmezőt arról, hogy a karbantartói állást már  betöltötték, de ez nem életkorával összefüggésben történt.

 

A vizsgálat eredményeként a hatóság megállapította, hogy az, hogy Kérelmezőt eljárás  alá vont szervezet nem tájékoztatta időben arról, hogy az általa megpályázott  álláshelyek időközben beteltek, elsősorban munkaszervezésből eredő hiányosságként  értékelhető, és abból nem vonható le az a következtetés, hogy az elutasítás és Kérelmező  életkora között bármilyen összefüggés fennállna, ezért a hátrány és a védett tulajdonság  közötti ok-okozati összefüggés hiány miatt a kérelmet érdemi vizsgálatot követően  elutasította.