EBH/1007/2008

 EBH/1007/2008

                       

Panaszos kérelemmel fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, mert megítélése szerint egy munkáltató -melynek nyilvánosan közzétett álláshirdetésére jelentkezett- személyével szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Panaszos egy vállalkozáshoz jelentkezett takarítónőnek.  Mivel  nehéz  anyagi  körülmények  között  él  és  egyéves  gyermekét  szülei segítségével    egyedül  neveli,  a  személyes  meghallgatásra  reménykedve   ment    el. Várakozásaival  ellentétben  a  felvételi  elbeszélgetésen  nem  az  ellátandó  munkakörrel kapcsolatban  kérdezték,  a  helyiségből  kifelé  tartva  pedig  hallotta,  ahogy  a  részt  vevők anyasága, romasága miatt személyén élcelődtek. A hatóság az ügyben eljárást indított. Az eljárás alá vont vállalkozás képviselője írásbeli nyilatkozatában előadta, hogy panaszos személyes meghallgatására azt követően került sor, hogy  az  elbeszélgetés  napjának  délelőttjén  Kérelmező  barátnője  erőszakos  és  rámenős stílusban  ajánlotta  a  cég  jelenlévő  képviselőjének  figyelmébe  panaszost.  A  felvételi elbeszélgetés során az eljárás alá vont részéről jelenlévőkben az a benyomás alakult ki, hogy panaszosnak az ellátandó munkakör szakmai követelményeiről nem bír ismerettel. Emellett Kérelmező foglalkoztatásának objektív akadályai is voltak, így pl. a foglalkoztatás a kötelező útiköltség-térítés okán jelentős többletterhet rótt volna a munkáltatóra. Ez ugyanakkor azt is jelentette volna, hogy panaszosnak nem csupán munkaidejének napi nyolc óráját, hanem ezen felül még két órát kellett volna távol töltenie kisgyermekétől. A munkáltatói döntést –a leírás szerint- az a tény is befolyásolta, hogy a panaszos csupán átmeneti megoldásként tekintett a megpályázott állásra. Az eljárás alá vont fenti állításait tartalmazó nyilatkozat megküldésre került Kérelmezőnek, akinek képviselője azt a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint bár kézhez vette, de arra észrevételeket a felhívásban szereplő határidőn belül nem tett és a határidő meghosszabbítását sem kérte.

Arra figyelemmel, hogy panaszos a nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását a hatóság –az irányadó jogszabályi rendelékezésekkel összhangban- az eljárást végzéssel megszüntetette.

  

  1. szeptember 19.