EBH/1015/2009

EBH/1015/2009

 

 

Kérelmező beadványában azzal fordult a Hatósághoz, hogy álláspontja szerint az eljárás alá vont oktatási intézmény vele szemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ h) pontban foglalt tulajdonsága (egészségi állapota) miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor munkaviszonyát közös megegyezéssel meg kívánta szüntetni.

 

A hatóság az ügyben tárgyalást tartott, meghallgatta Kérelmezőt és az eljárás alá vont intézmény vezetőjét. Kérelmező elmondta, hogy egészségi állapota miatt táppénzen van, azonban szeretne ismét dolgozni szeptembertől. Az eljárás alá vont, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy Kérelmezőt nem tudja másik pedagógussal egy párban foglalkoztatni, úgy nyilatkozott, hogy amennyiben szeptemberben Kérelmező ismét munkába áll, számára megfelelő, és Kérelmező által is elfogadott pedagógussal végezheti munkáját. Kérelmező ezt a megoldást elfogadta. Az ügyfelek a Hatóság előtt egyezséget kötöttek, amelyet a Hatóság jóváhagyott.

 

  1. július