EBH/102/2009

EBH/102/2009

 

Kérelmező panasza szerint 2002. januárja és 2008. augusztusa között járt az eljárás alá vont fenntartásában működő fővárosi tánciskolába, mivel szabadidejében párhuzamosan képezi magát több tánciskolában, emellett melegjogi aktivistaként is tevékenykedik. Az augusztusi beiratkozást közvetlenül megelőzően a tánciskola vezetőedzője közölte kérelmezővel, hogy eltanácsolták az iskolából, felhívta, hogy „inkább ne is iratkozzon be”. Ennek okaként azt jelölte meg, hogy panaszos nyilvánosan, a médiában történő szereplései során is felvállalta melegségét, ami szerinte aberráció. Állítása szerint kérelmező aberrált életvitele rossz fényt vetne a tánciskolára. Fentiek alapján kérelmező   kifejtette,   hogy  a    tánciskolából  történő eltanácsolásának oka  kifejezetten homoszexualitása, szexuális irányultsága, illetve annak kiderülése volt.

 

A Hatóság az eljárás során személyesen hallgatta meg kérelmezőt, írásban szerezte be eljárás alá vont érdemi nyilatkozatát, valamint nyilvános tárgyalást tartott.

 

A tárgyaláson eljárás alá vont képviselője kifejtette, hogy a tánciskola baráti társaságként működik, nem a cég tartja fenn. Elismerte, hogy beszélt telefonon kérelmezővel, és elmondta neki, hogy látta a televízióban, fel is ismerte, és a látottakkal nem szimpatizált, felhívta a társát is megkérdezni, hogy látta-e a műsort. Nyilatkozata szerint azt mondta kérelmezőnek, hogy ő egy nem kívánatos személy. A tárgyaláson ugyanakkor kifejtette, hogy kérelmezőtől nem szexuális irányultsága, hanem részben az időközben kialakuló összeférhetetlen magatartása miatt kellett megválniuk (nem tudtak vele emberileg kapcsolatot teremteni), másrészt pedig egy másik mozgásvilágot képviselt, ami a tánciskola profiljával nem egyezett. Eljárás alá vont az eljárás folyamán egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett a tánciskola működésének rendjét, hátterét és a céggel való kapcsolatát illetően, ami a bizonyítási eljárást jelentősen meghosszabbította, azonban a hatóság végül megállapította, hogy a tánciskola működésének kereteit, hátterét az eljárás alá vont cég biztosítja.

 

Az eljárás folyamán bebizonyosodott, hogy kérelmezőt hátrány érte, így a fordított bizonyítás szabályainak megfelelően eljárás alá vontnak kellett volna kimentenie magát, ugyanakkor többszöri felszólítás ellenére sem élt semmiféle bizonyítási indítvánnyal olyan ésszerű ok vonatkozásában, amely indokolhatná a kérelmezőt ért hátrányt.

 

Fentiekre tekintettel a Hatóság megállapította, hogy eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és az alábbi szankciókat alkalmazta: · megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását · elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 6 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát a Hatóság honlapján, valamint · 200.000 forint bírságot szabott ki.

 

  1. március