EBH/1033/2009

EBH/1033/2009

 

Kérelmezőt hátrányosan érintette munkáltatója magatartása, mivel álláspontja szerint a munkáltató apasága miatt munkaviszonyával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette őt, amikor gyermeke betegsége miatt több alkalommal táppénzen volt. Kérelmező állítása szerint táppénzes állománya miatt írásbeli figyelmeztetést kapott a munkáltatótól, majd amikor ezt követően kérelmező munkahelyi csoportjánál fizetésemelés volt, kérelmező ebből nem részesült az írásbeli figyelmeztetésre való hivatkozással.

 

A hatóság a munkáltatót nyilatkozattételre szólította föl, aki érdemi nyilatkozatában előadta, hogy álláspontja szerint az egyenlő bánásmód követelménye nem sérült, mivel kérelmező azért kapott írásbeli figyelmeztetést, mert munkáját nem végezte megfelelően. Nyilatkozatában előadta továbbá, hogy kérelmező csoportjában nem mindenki részesült fizetésemelésben, és bár béremelést kérelmező valóban nem kapott, ez azonban apaságával nincs összefüggésben.

 

A rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján a hatóság tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson egyezséget kötöttek, melyben

 

Eljárás alá vont kinyilvánította azon szándékát, hogy mind az ügyfeleivel és más harmadik felekkel, mind a munkavállalóival folytatott kommunikáció során, a személyiségi jogokat és a magánszférához fűződő egyéb jogosítványokat tiszteletben tartja, az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályokat betartja

 

Eljárás alá vont kijelentette, hogy kérelmező részére címzett közléseit szakmai-humánpolitikai célzatúnak tartja, és kizárólag ilyen értelmezéssel tekinti a cégtől származónak.

 

Kérelmező kijelentette, hogy az eljárás alá vont munkáltató fenti nyilatkozatát elfogadja, és az eljárás tárgyát képező ügybe vitt valamennyi, így erkölcsi jellegű igényei is kielégítést nyertek, így az eljárás alá vonttal szemben semmilyen - ekként nem vagyoni - követelése nincs.

 

Felek lemondtak azon jogukról, hogy a jóváhagyó határozat visszavonását és az eljárás lefolytatását kérjék, továbbá lemondtak a jóváhagyó határozattal szembeni fellebbezés jogukról.

 

A felek kijelentették, hogy az eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztanak, és közösen kérik a hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá.

 

A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.