EBH/1054/2009

EBH/1054/2009

 

 

Egy emberi jogok védelmével foglalkozó alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében  panasszal fordult a hatósághoz egy hirdetési újságban megjelentett álláshirdetés feladójával,  mint munkáltatóval szemben. A hirdető sörözőjébe fiatal pultos hölgyeket keresett. Az  Alapítvány álláspontja szerint az álláshirdetés indokolatlanul szűkítette le a jelentkezők körét,  kizárva mind a férfi nemhez tartózó és/ vagy idősebb álláskeresőket.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a bepanaszolt álláshirdetésben az életkorra és nemre  vonatkozó feltételnek tudja-e jogszerű, és a munka jellegével, természetével összefüggő  indokát adni a hirdető munkáltató. Így kimentése érdekében azt kellett bizonyítania, hogy az  általa alkalmazott feltételek alapvető vagy szükséges elemei a „pultos” munkakör ellátásának,  azok hiányában a munka nem, vagy nem azonos minőségben látható el.  Az eljárás alá vont munkáltató nyilatkozatában elismerte a jogsértést és megbánást tanúsított.  Hivatkozása szerint a pultos állás betöltésére egy jó fizikummal rendelkező személy a  legalkalmasabb, a vendégek pedig szívesebben térnek be a sörözőbe, ha egy mosolygós,  kedves hölgy fogadja őket.

 

A hatóság nem fogadta el egyik, kimentéséül felhozott érvet sem, mert a vizsgált  munkakör szempontjából sem a női nemhez tartozás, sem az életkori kitétel nem  képezhetett olyan jogszerű foglalkoztatási követelményt, amely a munkáltató  kimentéséül szolgálhatott volna. Egyrészt sem az életkortól, sem a nemiségtől nem függ a  személyzet „kedvessége”, ugyanakkor az sem fogadható el védekezésül, hogy egy  vendéglátó-hely forgalmát a személyzet neme közvetlenül befolyásolná. Másrészt nem  fogadta el a hatóság azon védekezést sem, miszerint a felszolgáló munkakör betöltéséhez  olyan erős állóképesség és fizikum szükséges, amellyel csak a fiatalabb korosztályba  tartozó nők rendelkeznek. A hatóság elmarasztalta a hirdetést feladó munkáltatót és  határozatának nyilvános közzétételéről rendelkezett.