EBH/106/2010

EBH/106/2010

  

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa jelezte a hatóságnál, hogy egy,  korábban lakóhelyének önkormányzatának magatartását az ombudmannál sérelmező  panaszos nem vehetett részt az önkormányzat által indított kertészeti tanfolyamon, a panaszos  valószínűsítése szerint, az országgyűlési biztosnál tett bejelentése miatt.

 

A hatóság a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosa kezdeményezése  alapján a település önkormányzatával szemben eljárást indított, annak vizsgálatára, hogy  annak magatartása megvalósította-e a megtorlás tényállását.

 

A felek az eljárás megindítását követően, a hatóság felé írásban jelezték, hogy egyezséget  kötöttek, melyben az eljárás alá vont vállalta, hogy a tulajdonában álló Város-  üzemeltetési és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatási lehetőséget  biztosít kérelmező részére, amennyiben a társaság alkalmassá válik megváltozott,  csökkent munkaképességű munkavállalók foglalkoztatására. Az eljárás alá vont vállalta  azt is, hogy segítséget nyújt kérelmező élettársának általános iskolai tanulmányainak  befejezéséhez, és amennyiben erre lehetősége nyílik közfoglalkoztatás keretében  munkahelyet biztosít számára.  Kérelmező kinyilatkoztatta, hogy foglalkoztatása érdekében együttműködik az eljárás  alá vonttal.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. március 11.