EBH/1079/2010

EBH/1079/2010

 

 

Kérelmezőt álláspontja szerint a lakóhelyén 2010. január 1-től működő gázszolgáltató cég  fogyatékosságával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette, amikor a cég  ügyfélszolgálati irodája nem biztosította számára az épületbe történő akadálymentes bejutást,  és így a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését sem.

 

A hatóság a gázszolgáltató céggel szemben eljárást indított, amely során elsődlegesen azt  vizsgálta, hogy a cég mikor kezdte meg szolgáltatását az adott településen. Eljárás alá vont  érdemi nyilatkozatában előadta, hogy az egyenlő bánásmód követelményét nem sértette meg,  mivel az épület akadálymentesítéséről – álláspontja szerint – 2013. december 31-ig kell  gondoskodnia. A hatóság kimentésként nem fogadta el, hogy az eljárás alá vont cég – 2010.  január 1-jén megnyitott – új ügyfélszolgálati irodáját 2007. április 1-jén már működő  közszolgáltatásnak tekinti, arra hivatkozással, hogy az épületben korábban egy  áramszolgáltató cég szintén ügyfélszolgálati irodát működtetett. A hatóság megállapította,  hogy az eljárás alá vont cég ügyfélszolgálati irodája 2007. április 1-jén még nem működő  közszolgáltatásnak minősül, mivel az épületet 2009. áprilisában került eljárás alá vont  tulajdonába, ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenységét pedig 2010.  január 1-jén kezdte meg. A gázszolgáltató cég ezen ügyfélszolgálati irodája vonatkozásában  tehát nem mentesülhetett az akadálymentesítési kötelezettség alól, ezért nem hivatkozhatott a  2013. december 31-i határidőre.

 

A hatóság megállapította, hogy a gázszolgáltató cég megsértette az egyenlő bánásmód  követelményét. A hatóság a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításának megtiltásán  kívül más szankciót nem alkalmazott, mivel az eljárás alá v ont eljárás során tanúsított  magatartása (rámpa építése, nyílászáró kicserélése stb.), arra engedett következtetni,  hogy a megelőzéshez és a visszatartó hatáshoz fűződő célok így is elérhetők.