EBH/108/2008

EBH/108/2008

 

A kérelmező szerint hátrányos megkülönböztetés érte korábbi munkáltatója részéről, amikor  határozott idejű munkaszerződését nem hosszabbították meg annak lejártát követően, miután  bejelentette, hogy gyermeket vár.

 

A kérelmező beadványából kiderült, hogy a hatóságnál előterjesztett beadványát megelőzően  munkaügyi bírósághoz fordult és keresetében kérte az egyenlő bánásmód követelménye  megsértésének megállapítását. A hatóság az Ebktv. 15/A. § (1) bekezdésének megfelelően  felfüggesztette az eljárást a munkaügyi bíróság jogerős határozatának meghozataláig.

 

A Munkaügyi Bíróság első fokon jogerőre emelkedett ítélete kimondta, hogy a munkáltató  jogellenesen szüntette meg a kérelmező munkaviszonyát és a bíróság nem fogadta el a munkáltatónak az egyenlő bánásmód követelményének megtartására vonatkozó kimentési bizonyítását.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 15/A.§ (4) bekezdése akként rendelkezik, hogy a hatóság az eljárása során ugyanazon törvénysértés esetén a bíróság határozatának kézhezvételét követően az abban megállapított tényállást alapul véve jár el.

 

 A hatóság az első fokon eljárt és a jogerős ítéletet meghozó Munkaügyi Bíróság ítéletében foglaltakat és az ott megállapított tényállást alapul véve hozta meg határozatát.

 

 A bíróság által megállapított tényállás alapján a hatóság megalapozottnak találta a kérelmező kérelmét és megállapította, hogy a munkáltató az Ebktv. 8.§ l) pontjába ütköző módon közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a kérelmezővel szemben, amely magatartásával megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság az eljárás alá vontat eltiltotta a jogsértő magatartás további folytatásától, a határozat nyilvánosságra hozatala mellett döntött és 500.000. Ft pénzbírságot szabott ki.

 

  1. március