EBH/109/2010

EBH/109/2010

 

 

Kérelmező a hatóság előtt azt valószínűsítette, hogy személyével szemben munkára történő jelentkezése alkalmával megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, mivel álláshelyre történő jelentkezését azzal utasították el, hogy nem töltötte be a 18. életévét. Kérelmező bár a felvételi eljáráson – ahol egy állami intézmény épületének takarítására kerestek jelentkezőket – jelezte, hogy házasságkötése következtében a vonatkozó jogszabályok szerint nagykorúvá vált, azonban felvételét ennek tudatában is elutasították. Kérelmező nyilatkozata szerint az eljárás alá vont cég egyik alkalmazottja arról tájékoztatta őt, hogy felvételére azért nem került sor, mert az adott intézmény 18 éven aluli személynek nem ad belépőkártyát. Kérelmező két alkalommal is jelentkezett a takarítást végző vállalkozás által közzétett álláshirdetésére, azonban elmondása alapján mindkét alkalommal, azzal utasították el, hogy még nincs 18 éves.

 

A hatóság a rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján eljárást indított az adott céggel szemben, egyben tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget kötöttek, melyben

 

Az eljárás alá vont vállalta, hogy amennyiben kérelmező lakóhelyén illetve vonzáskörzetében közbeszerzési eljárásban, vagy más egyéb módon elnyert pályázat okán munkaerőigénye keletkezik, vagy a jelenleg rendelkezésére álló munkahelyeken történő munkaerő-mozgatás következtében jön létre új álláshely, akkor kérelmezőt elsők között hívja be felvételi beszélgetésre, amennyiben kérelmező a felvételi eljárás időpontjában még regisztrált munkanélküli. Rögzítette azt is, hogy a felvételi eljárás során kizárólag a munka jellege vagy természete alapján indokolt alkalmazási feltételeket támasztja, és az egyenlő bánásmód követelményét betartja, senkivel sem alkalmaz hátrányos megkülönböztetést. Kérelmező az egyezségben vállalta, hogy amennyiben más munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, akkor azt haladéktalanul jelzi az eljárás alá vontnak. A felek az eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztottak, és közösen kérték a hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá. A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.