EBH/1107/2010

EBH/1107/2010

   

 

A Kérelmező vak, közlekedésében vakvezető kutya segíti. Azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy ruhát kívánt vásárolni, ám az üzletbe kutyáját nem engedték be, erre bővebb magyarázatot nem adtak, pusztán közölték, hogy állatok nem mehetnek be a boltba.

 

A hatóság előtti eljárásban az eljárás alá vont előadta, hogy a kutyán lévő jelzést nem látták, illetve nem tudták értelmezni, ezért nem engedték be, emellett azzal védekezett, hogy a Kérelmező jelen lévő segítője, és az eladók is segítséget nyújthattak volna a vásárlásban. A Kérelmező ezzel szemben hangsúlyozta, hogy a kutya nem a vásárlásban, hanem a közlekedésben segíti őt, amiről az üzlet területén sem tud lemondani, valamint hogy a hatályos szabályozás egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz ebben a kérdésben.

 

Az ügy egyezséggel zárult, amelyben az eljárás alá vont vállalta, hogy a jövőben betartja a vonatkozó jogszabályokat, és az ezekről szóló közérthető tájékoztatást az üzletben jól látható helyen kifüggeszti. A Kérelmező vállalta, hogy a tájékoztatás elkészítésében közreműködik.