EBH/1111/2010

EBH/1111/2010

 

 

Panaszos sérelmezte, hogy az egyik hitelintézet, egy alacsony összegű hitelkérelmét, 20 havi törlesztés feltétele mellett elutasította melyet digitális fényképezőgép vásárlására szeretett volna fordítani. A bank tájékoztatása szerint, az ügyfél adatainak teljes körű kielemzése után utasította el a hitelkérelmet, azonban egyértelmű okot nem jeleztek az elutasítás indokaként. Panaszos szerint jövedelmi viszonyai elegendőek voltak, így csak életkora miatt részesíthették hátrányos megkülönböztetésben, hiszen 77. életévében volt.

 

A hatóság miután tájékoztatta az eljárás alá vont bankot az eljárás megindításáról, az egyezség kötésére mutatott hajlandóságot. A bank elmondása szerint az elutasítás adminisztrációs hiba miatt történt, nem pedig életkori diszkrimináció miatt, hiszen ezen bank is csatlakozott a pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási Kódexéhez, és elutasítja az életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetést is.

 

Az ügyben az eljárás alá vont kérésére tárgyalás történt, melyen az alábbi egyezség született. Az eljárás alá vont elismerte, hogy az elutasítás adminisztrációs hiba miatt történt, és elnézést kért a Kérelmezőtől a kellemetlenségekért, továbbá vállalta, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet az egyenlő bánásmód követelményének betartására. Ezen felül, felajánlott, egy, a Kérelmező részére igénybe vehető hasonló kondíciójú hitelt is. Kérelmező elfogadta az egyezségben foglaltakat és az eljárást lezártnak tekintette. A Hatóság az egyezséget határozatával jóváhagyta.