EBH/1116/2008

EBH/1116/2008

Kérelmező  azzal  a  panasszal  fordult  a  hatósághoz,  hogy  egy  kirándulással  egybekötött árubemutató szervezésével foglakozó cég álláspontja szerint megsértette vele szemben az egyenlő  bánásmód  követelményét,  azzal  hogy  az  autóbusz  vezetője  nem  volt  hajlandó kerekesszékét a gépjármű csomagtartójában elhelyezni, arra való hivatkozással, hogy akkor az utasok által vásárolt áruk nem férnek be a visszaúton. Miután Kérelmező nehézségek árán leszállt az autóbuszról, az autóbuszvezető felajánlotta, hogy beteszi a kerekesszéket, miután   megbizonyosodott arról, hogy összecsukható, de ekkora Kérelmező már elállt az utazástól. A hatóság eljárás alá vonta az utazásszervező céget. A cég tájékoztatta a hatóságot, hogy az utaztatást alvállalkozó útján bonyolítja le. A hatóság ezt követően az alvállalkozót is eljárás alá vonta, aki szintén úgy nyilatkozott, hogy az utaztatást alvállalkozó útján bonyolítja le. A hatóság a fentieknek megfelelően eljárás alá vonta a megnevezett egyéni vállalkozót is. A tényállás tisztázása érdekében a hatóság tárgyalást tűzött ki, amelyre eljárás alá vontként idézte  a  fővállalkozót  és  a  két  alvállalkozót,  tanúként  idézte  az  autóbusz  vezetőjét  és  a tárgyalásról  értesítette  Kérelmezőt.  A  tárgyaláson  a  vállalkozók  láncolatában  középső alvállalkozó egyéb elfoglaltságára való hivatkozással kimentette magát, nem jelent meg. A felek  jelenlétében  a  hatóság  tisztázta  a  tényállást,  kiderült,  hogy  a  fővállalkozó  által  az alvállalkozók részére bocsátott utaslistából nem derül ki, hogy  van-e az utasok között olyan, aki fogyatékossága, vagy más körülménye folytán a fel- ill. leszálláshoz külön segítséget igényel. Az autóbusz vezetője sajnálatát fejezte ki a történtekkel kapcsolatban, elmondása szerint nem tudta, hogy a kerekesszék összecsukható, és nem volt felkészülve a helyzetre. Az ügyfelek már a tárgyalást megelőzően is jelezték egyezségkötésre irányuló szándékukat. A hatóság közreműködésével a felek a tárgyaláson egyezséget kötöttek, melynek lényege az volt, hogy a jövőben a fővállalkozó a kirándulásra való jelentkezési lapon az utas adatinak    szabadon hagyott helyen feltünteti a következő kijelentést: „Fogyatékkal élőként az utazáshoz segítségre szorulok”, egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy az kijelentés mellett az utasok bejelölhessék,  amennyiben  segítségre  szorulnak.  A  fővállalkozó  vállalta,  hogy  az  így beérkező  igényeket  megfelelően  továbbítja  az  alvállalkozók  felé,  akik  közvetlenül tájékoztathatják az autóbuszvezetőket. Kérelmező a tárgyaláson úgy nyilatkozott, hogy jelenlevő ügyfelekkel létrejött egyezséggel hasonló tartalmú egyezség megkötésével az ügyet a maga részéről lezártnak tekintené. A hatóság megkereste a távolmaradó alvállalkozót, aki utóbb azonos tartalmú egyezséget kötött Kérelmezővel.

 

     A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a két egyezséget határozatával jóváhagyta.