EBH/1126/2008

EBH/1126/2008

Kérelmező a hatóság előtt elmondta, hogy egy állásbörzén átadta önéletrajzát egy munkáltató képviselőjének,  ahonnan  később  értesítést  is  kapott,  hogy  részt  vehet  el  álláshelyre  kiírt felvételi  eljáráson.  Panaszos  szerint  bár  sikeresen  kitöltötte  a  munkahely  betöltéséhez szükséges teszteket, mégis azt közölték vele, hogy diszlexiája miatt nem nyerhet felvételt.Kérelmezőt  az  eljárás  különösen  azért  sértette  igazságérzetében,  mert  a  munkáltató  illetékeseinek már az állásbörzén jelezte, hogy diszlexiás, akkor azonban nem tettek felé olyan kijelentést, hogy ez akadálya lenne foglalkoztatásának.   A  hatóság  a  munkáltatóval  szemben  megindította  az  eljárást.  A  hatóság  által  tartott tárgyaláson mind az eljárás alá vont, mind a Kérelmező nyitottságának adott hangot egy  egyezség megkötésére. Az egyezségben az eljárás alá vont sajnálatát fejezte ki, hogy a felvételi eljárás során hozott  személyi döntésének kommunikálása során Kérelmezőben az a meggyőződés alakulhatott ki, hogy  személyével  szemben  megsértették  az  egyenlő  bánásmód  követelményét. Ezzel egyidejűleg  az  eljárás  alá  vont  megerősítette,  hogy  munkavállalóit  érintő  döntései, intézkedései során az egyenlő bánásmód követelményének és elfogadott esélyegyenlőségi     tervében  megfogalmazottaknak  megfelelően  jár  el.  Az  eljárás  alá  vont  vállalta,  hogy panaszost a végzettségének, képzettségének megfelelő munkakör betöltésének lehetőségéről   értesíti. A Kérelmező a bocsánatkérést elfogadta, egyúttal vállalta, hogy –amint azt jelzi az eljárás alá vont- a megfelelő munkakör betöltéséhez szükséges felvételi eljáráson részt vesz, amennyiben továbbra is az adott munkáltatónál szeretne elhelyezkedni

 

A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.           

2008. november 03.