EBH/112/2009

EBH/112/2009

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy egy gazdasági  társaság, mint munkáltató a meghirdetett mosogatói állásra való felvételi eljárása során, a  munkakörre jelentkező többi személlyel összehasonlítva hátrányos megkülönböztetésben részesítette  Őt roma származása miatt.

 

A hatóság a tényállás tisztázását belföldi jogsegély keretében kezdte meg. A belföldi jogsegély  keretében rendelkezésünkre bocsátott iratanyag alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárást  indított a gazdasági társasággal szemben.

 

Az eljárás alá vont nyilatkozatában vitatta, hogy Kérelmező egy általuk meghirdetett állásra  jelentkezett, álláspontjuk szerint a területileg illetékes Munkaügyi Központhoz munkaerőigényt  nem jelentettek be, és az indok, mellyel Kérelmezőt elküldték valós, nevezetesen éttermük forgalma  egy közeli építkezés miatt jelentősen csökkent, így új munkaerőre nincs szükségük. Nyilatkozatuk  alapján kérelmezőt nem roma származása, hanem az étterem lecsökkent munkaerőigénye miatt nem  alkalmazták.

 

A hatóság megkereste a területileg illetékes Munkaügyi Központot, hogy tájékoztassanak minket  arról, hogy az eljárás alá vont gazdasági társaság a kérdéses időszakban élt-e munkaerőigény  bejelentéssel a kérdéses munkakör tekintetében. Mivel a Munkaügy Központ arról tájékoztatta a  hatóságot, hogy az eljárás alá vont a kérdéses időszakban munkaerőigény bejelentőlapot nyújtott be  hozzájuk, és a Központjuk által kiközvetített ügyfelek között volt Kérelmező is, ezért a hatóság  nyílt szóbeli tárgyalás tartására határnapot tűzött ki.

 

A kitűzött tárgyalás előtt Kérelmező kérelmét írásban visszavonta, indokként azt jelölte meg, hogy  tart a lakóhelyén működő Magyar Gárdától és a Jobbik Magyarországért nevű pártszervezettől.

 

A hatóságra vonatkozó törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a hatóság az eljárást végzéssel  megszüntesse, ha az eljárás kérelemre indult és az ügyfél az érdemi határozat jogerőre  emelkedése előtt kérelmét visszavonta. Erre figyelemmel a hatóság az eljárást megszüntette.