EBH/1143/2010

EBH/1143/2010

 

A panaszos kérelmében előadta, hogy Little-kórban szenved, és emiatt hosszabb távolságokat  a tömegközlekedési eszközök közül autóbusszal nem, csak vonattal tud megtenni, illetve nem  tud hosszabb lépcsősorokon közlekedni. Emiatt kifogásolta, hogy Gyomaendrőd  vasútállomása, bár ott felújítás, átalakítás zajlik, továbbra sem akadálymentes, mert a  peronok megközelítése csak egy meredek lépcsősoron keresztül, illetve lifttel lehetséges. A  Kérelmező panaszában kifejtette, hogy amennyiben a lift meghibásodik, amire gyakran van  példa, az akadálymentes megközelítés nem megoldott.

 

A hatóság az ügyben nyilatkozattételre hívta fel a MÁV Zrt.-t. Az eljárás alá vont  védekezésében előadta, hogy az állomás felújítása az Európai Unió által támogatásával  valósul meg, és a támogatás igénybevételének feltétele az uniós előírásoknak megfelelő,  akadálymentes kialakítás. Ezt a jelen ügyben a liftek kialakítása jelenti, rámpát azért nem  lehetett beépíteni, mert az aránytalanul drágábbá tette volna a beruházást. Kisegítő  megoldásként lehetőség van arra, hogy a mozgásukban valamilyen oknál fogva korlátozott  utasok a szolgálati átjárón keresztül közelítsék meg a peronokat, az állomás személyzetének  felügyelete mellett. Ennek alátámasztására az eljárás alá vont fényképeket is csatolt.

 

A hatóság döntésében megállapította, hogy a kérelem nem alapos. Egyrészt a vasúti  közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény az akadálymentesítésre nyitva álló  határidőt a vasúti személyszállítási rendszerek esetében 2013. január 1-jében állapította  meg. A hatóság vizsgálata azon a gyakorlaton alapult, hogy amennyiben az épület olyan  jelentős, akadálymentesítést is célzó átalakítására kerül sor, amely után a határidő  leteltéig valószínűleg nem kerül sor további, jelentős átépítésre, az akadálymentesítés  megfelelőségét vizsgálja, lehetőséget teremtve az eljárás alá vontnak az  akadálymentesítés esetleges hiányosságainak megszüntetésére a törvényi határidő letelte  előtt. Ebben az ügyben a hatóság azt állapította meg, hogy a Kérelmező által kifogásolt  műszaki megoldás megfelel az akadálymentes kialakítás követelményének, és ennek  megfelelően a panaszt, mint megalapozatlant, elutasította.

 

  1. december