EBH/115/2010

EBH/115/2010

 

 

A hatóság előtt kérelmező azt valószínűsítette, hogy munkaviszonyának megszüntetésére azért  került sor, mert korábban felszólalt élettársa érdekében, és jelezte, hogy várandóssága miatt  párját nem bocsáthatja el a munkáltató.

 

A hatóság a kérelemben foglaltak, és a becsatolt dokumentumok alapján eljárást indított panaszos  munkáltatójával szemben. Az eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatában és szóban is kifejtette,  hogy üzleti indokok alapján került sor létszámcsökkentésre azon szervezeti egységen belül is,  ahol kérelmező alkalmazásban állt, egyúttal a gazdasági válság miatt is alkalmazottak  munkaviszonyának megszüntetésére kényszerültek. Ennek keretében került sor a kérelmező  munkaviszonyának felmondására is.  A hatóság az ügyben több alkalommal tartottak tárgyalást, melyeken meghallgatásra kerültek  kérelmező felettes vezetői, a sérelmezett döntést meghozó munkáltatói képviselők, és kérelmező  azonos munkakört betöltő kollégája is.

 

Tárgyi ügyben a Kérelmező beadványában előadottak és a csatolt iratok alapján a hatóság  megállapította, hogy a kérelem nem alapos .

 

A hatóság a becsatolt dokumentumok és a nyilatkozatok alapján azt állapította meg, hogy a  kérelmezőnek, mint elbocsátásra kerülő munkavállalónak kiválasztási időpontja előbb  megtörtént annál, mint ahogy élettársa tervezett munkaviszony megszüntetés kapcsán  kifejtette véleményét.

 

A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. február 15.