EBH/1201/2010

EBH/1201/2010

 

 

A hatóság bejelentés alapján eljárást indított egy önkormányzattal szemben, mivel a panasz  alapján az megsértette az egyenlő bánásmód követelményét egy általános iskola tanulóinak  nemzeti etnikai kisebbséghez való tartozásával és fogyatékosságával összefüggésben.

 

A kérelem szerint az Önkormányzat fenntartásában működtetett közoktatási intézmény egyik  telephelye a 2010/2011-es tanévben megszűnt, aminek következtében a tanulásban  akadályozott, értelmileg akadályozott és súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek (akiknek  csaknem fele a roma származású) számára aránytalanul nagy terhet jelentett volna a napi oda-  vissza több mint 80 km-es utazás, az iskola másik telephelyére. A szülők megkeresésére egy  egyház megfelelő épület biztosítása esetére vállalta volna az intézmény korábbi telephelyének  további működtetését, a helyi képviselőtestület azonban a régi iskolaépület helyett egy, az  adott gyermeklétszám ellátására alkalmatlan új épületet ajánlott fel erre a célra.

 

A hatóság a rendelkezésre álló iratanyagok alapján az önkormányzatot eljárás alá vonta és az  ügyben tárgyalást tartott, ahol a felek úgy nyilatkoztak, hogy kérik az eljárás felfüggesztését,  mivel látnak esélyt arra, hogy új fenntartóval az iskola megkezdje működését.

 

A felek rövid határidő után tájékoztatták a hatóságot, hogy a szükséges engedélyek beszerzése  után a tanítás a régi iskolaépületben új (egyházi) fenntartóval 54 tanulóval megkezdte  működését.

 

Mivel az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem állt fenn, ezért a hatóság az  eljárást a Ket. 31.§ (1) bek. e) pontja alapján meszüntette .