EBH/1204/2008

EBH/1204/2008

Kérelmező  2008.  június  12-én  kelt  beadványában  azzal  a  panasszal  fordult  az  Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, hogy egy hipermarket vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy külföldi állampolgársága miatt nem alkalmazza sem pénztáros, sem árufeltöltői munkakörre. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a munkavállaláshoz szükséges okmányai megvannak, mert állandó tartózkodási kártyával rendelkezik. Kérelmező állítása szerint a személyzeti igazgató közölte, hogy papírjai 6 hónapos ügyintézést igényelnének, ezért  nem  alkalmazza,  mire  ő  hiába  hivatkozott  arra  jogszabályra,  amely  alapján munkavállalása külön engedély nélkül is lehetséges. Az eljárás alá vont áruház azzal védekezett, hogy nem volt szabad álláshely és egyáltalán nem játszott szerepet Kérelmező elutasításában az, hogy külföldi állampolgár. A hatótóság az ügyben tárgyalást tartott, ahol fény derült arra, hogy Kérelmező mindenben megfelelt az álláshirdetésben szereplő követelményeknek, a vele készített felvételi tesztlap is    azt támasztotta alá, hogy a vele interjút készítő osztályvezető kifejezetten alkalmasnak találta Kérelmezőt. Annak, hogy  Kérelmezővel  nem  kötöttek  mégsem  munkaszerződést,  nem lehetett oka az, hogy nem volt betöltetlen álláshely, mert az áruház folyamatosan hirdetett meg állásokat. A személyzeti igazgató nem tudta ésszerű indokát adni az elutasításnak, és       elismerte, hogy ő tüntette fel a jelentkezési lapon azt, hogy Kérelmező ukrán állampolgár. Az      eljárás  alá  vont  áruház  felajánlotta,  hogy  2009.  januárjától  pénztáros  munkakörben     alkalmazza  Kérelmezőt. A  felek  a  tárgyaláson  egyezségre  jutottak,  a  megkötött munkaszerződés egy példányát az eljárás alá vont a hatóság részére megküldte.          

 

A hatóság a felek között kölcsönösen kialakított, tárgyalásról készült jegyzőkönyvbe            foglalt egyezséget - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól   szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 75. §-a alapján – határozatával jóváhagyta.