1230_2009

1230/2009

 

Kérelmező a hatóság előtt elmondta, hogy munkáltatójánál rendszeresen szót emelt a munkahelyi  stílus miatt, valamint korábbi közvetlen vezetője személye ellen megszövegezett beadványt nem  volt hajlandó aláírni. Véleménye szerint munkáltatója ezért döntött a munkaviszony  megszüntetése mellett, felajánlva számára a közös megegyezés lehetőségét, melyet a panaszos el  is fogadott.

 

Tárgyi ügyben a Kérelmező beadványában előadottak és a csatolt iratok alapján a hatóság  megállapította, hogy a kérelem nem alapos .

 

A hatóság eljárása során megállapította, hogy a kérelmező által megjelölt védett  tulajdonság nem tekinthető a személyiség lényegi vonásának, melyre figyelemmel a  munkáltató magatartásának vizsgálatára, rendeltetésszerű joggyakorlás tárgyában, a  munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.  A hatóság azt is megállapította, hogy a munkaviszony közös megegyezéssel történő  megszüntetése nem tekinthető megtorlásnak, mivel azt nem előzte meg panaszos részéről,  kifejezetten az egyenlő bánásmód követelmények megsértése miatti fellépés.

 

 A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. október 8.