EBH/1236/2010

EBH/1236/2010

 

 

A panaszos kérelmében előadta, hogy pikkelysömörben szenved, ami nem fertőző betegség,  viszont az elhalt hámsejtek fokozott hullásával jár. Állítása szerint 2009 őszén egy hétvégét  töltött az eljárás alá vont által üzemeltetett szállodában, ekkor felhívta a személyzet figyelmét  arra, hogy betegsége miatt lehet, hogy körülményesebb lesz kitakarítani a szobát, és erre  tekintettel távozásakor borravalót is adott a szobaasszonynak. 2010 tavaszán ismét szobát  foglalt a szállodában, ám megérkezésekor megtagadták tőle a szolgáltatást, azzal az indokkal,  hogy korábbi szállodai tartózkodása kárt okozott a szállodának, a szálloda állítása szerint a  szobában matracot és ágyneműt kellett cserélni, és egy hétig nem tudták kiadni a szobát a  Kérelmező távozása után.

 

A hatóság az ügyben nyilatkozattételre hívta fel az eljárás alá vont gazdasági társaságot,  amely válaszában csatolta az ügyben „érintett” alkalmazottak írásos nyilatkozatát. A tanúk a  későbbi tárgyaláson is hasonlóan nyilatkoztak. A szálloda álláspontja szerint a Kérelmező  2009. évi szállodai tartózkodása jelentős kárt okozott, a szállodai berendezésben, amelynek  egy részét selejtezni kellett, illetve mert a szobát egy hétig nem tudták kiadni. Állításuk  szerint csupán emberségességből nem érvényesítették kártérítési igényüket a Kérelmezővel  szemben. Az eljárás alá vont jelenlegi, illetve korábbi alkalmazottainak vallomásán túl  állításainak igazolására egyéb bizonyítékot (pl. selejtezési jegyzéket, fényképeket,  jegyzőkönyvet a szoba állapotáról, kimutatást arról, hogy a vizsgált időszakban a szobát  valóban nem adták ki) nem csatolt. A Kérelmező a tárgyaláson állításait fenntartotta, emellett  csatolt két alacsony felbontású fotót a szoba állapotáról, az eljárás alá vont azonban vitatta,  hogy ezek a képek a szálloda szobájában készültek.

 

A hatóság döntésében megállapította, hogy a kérelem alapos, vagyis, hogy az eljárás alá  vont szervek megsértették az egyenlő bánásmód követelményét a Kérelmező egészségi  állapotával összefüggésben azzal, hogy nem tették számára lehetővé, hogy a korábban  lefoglalt szállodai szobát elfoglalja. Az eljárás alá vont az egyenlő bánásmód  követelményének megsértését nem vitatta, kimentési okokra hivatkozott, azonban  kimentési bizonyítását nem támasztotta alá megfelelő bizonyítékokkal.

 

  1. december