EBH/1245/2010

EBH/1245/2010

 

 

A hatóság előtt az óvodás gyermek szülei kérelmezőként azt valószínűsítették, hogy gyermeküket  az óvónők, az óvoda vezetője hátrányosan kezelte a többi gyermekhez képest. Panaszuk alapján a  kisgyermek körül tapasztalt problémák következtében az óvoda mindent megtett annak  érdekében, hogy a speciális gondozást, nevelést igénylő gyermeket eltávolítsa az intézményből.  Gyermekükről egy általuk idegen és elfogadhatatlan képet festettek le, aminek tartalma  meglátásuk szerint a gyermek emberi méltóságát sértette. Valamint a nehézségekről szüleit nem  tájékoztatták megfelelően, annak ellenére, hogy ők teljes mértékben együttműködőek voltak.

 

A hatóság vizsgálata arra irányult, hogy a gyermek számára biztosítva voltak –e az oktatási  törvény által számára biztosított speciális nevelés- gondozás feltételei. Az írásbeli nyilatkozatok  értékelését követően tárgyalásra került sor, ahol a felek személyesen is szembesíthették  nézőpontjaikat, tisztázhatták félreértésüket, a közöttük hirtelen megromló kommunikáció okai  felszínre kerülhettek. Mivel mindkét fél a gyermek érdekét kiemelten kezelte – s minthogy őt  jelenleg megfelelő körülmények között nevelik az új óvodájában - az együttműködésre, közös  megoldásra való szándék volt az uralkodó. Ennek következtében, az óvoda sajnálatát kifejező, s a  jövőbeni szülőkkel való kommunikációra irányadó elvek megszövegezésével egyezségtervezetet  nyújtottak be jogi képviselőik útján a hatóság számára, kérve annak jóváhagyását.

 

 Fentiekre tekintettel a hatóság a felek képviselői által előkészített egyezséget határozatával  jóváhagyta.

 

  1. október 5.