EBH/124/2010

EBH/124/2010

 

 

A hatósághoz forduló kérelmező leírta, hogy egy vidéki város mozgáskorlátozottak számára  fenntartott fizetős parkolóhelyén parkolt, autójának szélvédőjére kihelyezte a  mozgáskorlátozott parkolási igazolványát, ennek ellenére mégis megbírságolták, ami  valószínűsítése szerint mozgáskorlátozott mivoltával volt összefüggésben.

 

A hatóság előtt az eljárás alá vont parkolási cég közölte, hogy a panaszos parkolási  igazolványa úgy került elhelyezésre a gépkocsi szélvédőjén, hogy annak sötétített sávja  eltakarta az igazolvány érvényességi idejét, és a kibocsátó hatóságot. Erre tekintettel pedig a  parkolás nem volt szabályosnak tekinthető. Az eljárás során tartott tárgyaláson a felek  nyitottságot mutattak az egyezségkötésre.

 

Az egyezségben az eljárás alá vont kinyilatkoztatta, hogy a jövőben fokozott figyelmet  fordít azon lehetőség telefonos bemutatására, mely szerint azoknak a megbírságolt  személyeknek, akik parkolóbérletüket, parkolójegyüket, illetve parkolási  igazolványukat a parkolás időpontjához képest a 8 napon belül az ügyfélszolgálaton  bemutatják, bírság helyett, kezelési költséget kötelesek megfizetni, melynek jelenlegi  összege 1.770,-Ft. Az eljárás alá vont jogi képviselője bocsánatot kért, amennyiben az  eljárás alá vont munkatársai a bírság kiszabása okán történt telefonos beszélgetés  alkalmával sértő, durva beszédmódot használt, egyben vállalta, hogy eltekint a kiszabott  parkolási bírság kérelmező általi befizetésétől.  Kérelmező elfogadta az eljárás alá vont bocsánatkérését, illetve tudomásul vette a bírság  megfizetése alóli mentesülését. Kinyilvánította, miszerint a jövőben fokozott figyelmet  fordít annak ellenőrzésére, hogy a parkolási igazolványnak szélvédőre történő  kihelyezését követően is az igazolvány valamennyi adata a parkolási ellenőrök számára  olvasható legyen.  A közigazgatási hatósági eljárásba ügyfélként bevont Mozgáskorlátozottak Sárospataki  és Zemplén Térségi Egyesülete alelnöke jelen egyezség keretében vállalta, hogy  tagságának figyelmét felhívja a parkolási igazolvány használatának, kihelyezésének,  illetve az érvényesség, hatályosság láthatósági feltételeinek szabályairól.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. március 08.