EBH/1277/2008

EBH/1277/2008

 

 

 Kérelmező 2008. június 26-án elektronikus levélként érkezett beadványában azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy munkáltatója, egy önkormányzati fenntartású szociális intézmény vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy munkáltatója és munkatársai részéről egy közösségi portál üzenőfalán sértő megjegyzések céltáblája, indokolatlanul kimaradt a 2008. évi jutalomból, továbbá, hogy munkáltatója nem osztja be éjszakai műszakba és áthelyezte az épület egy másik szárnyára. Védett tulajdonságául egészségi állapotát jelölte meg. A megindult eljárás folyamán Kérelmező hivatkozott arra is, hogy munkáltatója megtorolta azt, hogy a hatósághoz fordult azzal, hogy alaptalanul fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene.

 

Az eljárás alá vont munkáltató azzal védekezett, hogy Kérelmező munkáját azért szervezte át, 2008. januárjában, mert az a szóbeszéd járta az intézményben, hogy Kérelmező közeli kapcsolatba került az egyik gondozottal. A jutalomból pedig azért nem részesítette Kérelmezőt, mert munkájával nem volt elégedett, és mert táppénzes állományba került, hónapokig nem dolgozott. A hatóság a bizonyítási eljárás során feltárta azt, hogy az intézményben a kisebb-nagyobb vétségekért az intézmény vezetője igazgatói figyelmeztetést adott ki. A jutalom elosztásáról szóló kimutatásból azt is megállapította a hatóság, hogy még azok a munkavállalók is kaptak jutalmat, akik igazgatói figyelmeztetésben részesültek, és azok is, akik akár több hónapot is hiányoztak a munkából betegségük miatt. A hatóság a bizonyítás lefolytatását követően arra a megállapításra jutott, hogy Kérelmező munkavégzésével szemben felhozott kifogások - tekintettel azokra a vétségekre, amelyek igazgatói figyelmeztetést vagy megrovás fegyelmi büntetést vontak maguk után- nem minősültek olyan lényeges körülménynek, amik indokolták volna a jutalom teljes megvonását. Nem tekinthető továbbá arányosnak a jutalom teljes megvonása sem, hiszen azok a munkavállalók is kaptak jutalmat, akik jóval súlyosabb vétségek miatt igazgatói figyelmeztetésben részesültek. A munkáltató kifejezetten hivatkozott arra, hogy a jutalmat azért is vonta meg, mert álláspontja szerint Kérelmező indokolatlanul volt táppénzes állományban. Annak ellenére, hogy voltak olyan munkavállalók, akik hosszabb hiányzás mellett is kaptak jutalmat, megállapítható, hogy Kérelmező valóban azért nem részesült jutalomból, mert táppénzes állományba kényszerült. Jóllehet, az Igazgatónő hivatkozott arra, hogy kételkedett Kérelmező táppénzes állományba kerülésének indokoltságában, mégsem tette meg a felülvizsgálathoz szükséges lépéseket. A fegyelmi eljárást a munkáltató azért indította Kérelmezővel szemben, mert állítása szerint olyan új tények jutottak tudomására a 2008. januári üggyel kapcsolatban, amelyek megalapozták az alapos gyanút arra nézve, hogy Kérelmező valóban etikátlan magatartást folytatott egy korábbi gondozottal. A hatóság azonban a fegyelmi eljárás iratai alapján azt állapította meg, hogy nem jutott időközben semmilyen olyan új adat a munkáltató tudomására, amelyet korábban ne ismerhetett, gyaníthatott volna. A munkáltató a fegyelmi eljárást megszüntette, arra való hivatkozással, hogy annak megindításának nem is lett volna jogszabályi alapja. A hatóság azonban elmarasztalta a munkáltatót azért, mert a közel két hónapig tartó fegyelmi eljárás és a meghallgatott tanúk száma is alkalmas lehetett arra, hogy az Kérelmező emberi méltóságát sértse.

 

 A Hatóság az Ebktv. 16.§ (1) bekezdésének b) pontjában megállapított szankciót alkalmazta, eltiltotta a munkáltatót a jövőbeli, hasonló jogsértések elkövetésétől.