EBH/128/2009

EBH/128/2009

 

 

A hatósághoz a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság továbbította Kérelmező Édesanyjának  beadványát, aki leírta hogy gyermekei egy barátjukkal egy vidéki városban található  Sportstúdióban edzettek, amikor kisebbik gyermekének utcai ruhái és egyéb értékei az edzés  végére eltűntek az öltözőszekrényből. Miután a recepcióstól nem kaptak segítséget, az  Édesanyát hívták, aki a helyszínre érve a panaszkönyvbe az eset kapcsán bejegyzést tett.  Másnap reggel értesültek arról, hogy a megtalálták az eltűntnek hitt személyes holmikat,  melyeket azonban a Sportstúdió helyszínen tartózkodó alkalmazottai csak úgy lettek volna  hajlandóak átadni, ha az előző napi panaszkönyvi bejegyzést törlik. Mivel ez nem történt meg,  a recepciós az Édesanyát „lecigányozta” és megtiltotta, hogy bármelyik gyermeke a jövőben  igénybe vehesse az edzőterem szolgáltatásait. Néhány nap elteltével a Sportstúdió ügyvezetője  is megerősítette, hogy a gyermekek nem látogathatják a továbbiakban az edzőtermet.  Panaszos megítélése szerint, gyermekeit roma származásuk miatt érte hátrány, mivel  nagyobbik gyermekének barátja, aki nem roma származású, továbbra is zavartalanul igénybe  veheti a Sportstúdió szolgáltatásit.

 

A hatóság az ügyben eljárást indított. A Sportstúdió vezetője nyilatkozatában tagadta, hogy a  gyermekek roma származásuk miatt nem látogathatják az edzőtermet, annak valódi okaként  az Édesanya viselkedését jelölte meg.  A hatóság a tényállás teljes körű tisztázása érdekében több alkalommal tartott tárgyalást,  melyen sor került tanúk meghallgatására is, egyúttal a felek nyitottságot mutattak arra, hogy  egyezséget kössenek egymással.

 

Az egyezségben a Sportstúdió ügyvezetője vállalta, hogy a gyermekek a jövőben  látogathatják a fitnesz-terem fizikai közérzetet javító szolgáltatásait. Az ügyvezető e  fórumon is kinyilvánította, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyenlő  bánásmód követelményét, melynek alkalmazottai által történő betartására is külön  figyelmet fordít. Az eljárás alá vont azt is vállalta, hogy amennyiben a fitnesz-stúdió  vendégeinek, illetve azok hozzátartozóinak viselkedésével kapcsolatban jelzés érkezik  felé, azt azonnal, teljes körűen kivizsgálja. Az egyezség keretében a Sportstúdió  recepciósa és a Kérelmező Édesanyja kölcsönösen elnézését kértek egymástól, ha  esetlegesen bántó kijelentéseket tettek a másik személyre.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. február 27.