EBH/1318/2008

EBH/1318/2008

 

 

 Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy munkáltatója, egy önkormányzati  fenntartású idősek otthona vele szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét  azzal, hogy fegyelmi büntetést szabott ki és nem részesült jutalomban. Kérelmező sérelmezte  továbbá, hogy egy internetes közösségi portálon az intézmény dolgozói és az intézmény  vezetői is számos alkalommal az ott tett bejegyzéseikkel zaklatták, sértő megjegyzéseket tettek  rá.  Védett tulajdonságául azt a körülményt jelölte meg, hogy jó barátságot ápol és kiáll egy  kollegája mellett, aki több hónapja táppénzes állományban van és ezért a munkáltató részéről  számos hátrány érte.

 

 A hatóság a beadvány alapján elfogadta egyéb helyzetként Kérelmező azon tulajdonságát,  hogy szót emel, illetve kiáll egy kollégája mellett az őt ért sérelmek miatt.  Az eljárás alá vont munkáltató azzal védekezett, hogy a fegyelmi büntetés kiszabására  hatáskör túllépése miatt került sor, a jutalomból pedig azért nem részesült Kérelmező, mert  fegyelmi büntetés kiszabására került sor vele szemben. A hatóság felhívásra az eljárás alá  vont számos kimutatást csatolt a jutalom elosztására nézve.  A tárgyaláson elhangzottak szerint a munkáltató és a kollégák számára is ismert volt  Kérelmező és a fent nevezett kolléga barátsága. Arra azonban Kérelmező a tárgyaláson nem  tudott konkrét példákkal is alátámasztva válaszolni, hogy milyen konkrét esetekben emelt  szót, állt ki barátnője mellett, amire tekintettel később álláspontja szerint a hátrány érte.

 

 A hatóság megállapította, hogy a védett tulajdonság,- melyet Kérelmező valószínűsített,  a bizonyítási eljárás lefolytatása során bizonyítást nem nyert- és a hátrány (fegyelmi  büntetés és jutalom elmaradása) közötti ok-okozati összefüggés nem állt fenn. A  munkáltató kimentette magát azzal, hogy bizonyította, a fegyelmi büntetés kiszabásának  és a jutalom megvonásának jogszerűségét, ezért ok-okozati összefüggés nem volt  megállapítható.  A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítania.