EBH/133/2008

EBH/133/2008

 

 

 A roma származású kérelmezőket egy budapesti szórakozóhelyre a bejáratnál álló biztonsági örök nem engedték be. Az őrök először arra hivatkoztak, hogy „nincsenek felírva.” , majd utóbb azzal utasították el őket, hogy fiatalkorúak. A kérelmezők e közben azt tapasztalták, hogy a nem roma vendégek akadálytalanul bejutottak. A hatóság eljárást indított a szórakozóhelyet üzemeltető és a biztonsági feladatokat ellátó céggel szemben. A hatóság álláspontja szerint a biztonsági őrök magatartásának magyarázatául nem fogadható el sem a kérelmezők életkora, sem pedig a rendezvény zártkörű jellege, azt a tanúvallomások egyértelműen és kétséget kizáróan cáfolták.   A hatóság a tárgyaláson meghallgatott kérelmezők és a tanúvallomások alapján azt a következtetést vonta le, hogy a magatartásuknak csakis egyetlen magyarázata lehetett, a kérelmezők roma kisebbséghez tartozása. Fentiek alapján a hatóság által megállapított tényállás szerint a biztonsági őrök kérelmezőket roma származásuk miatt nem engedték be a szórakozóhelyre, ezzel a biztonsági és az üzemeltető, szolgáltatást nyújtó cég a kérelmezőkkel szemben közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott. A hatóságmindkét céget külön-külön 500.000 ezer forint bírsággal sújtotta és elrendelte a határozatának nyilvános közzétételét.