EBH/1340/2008

EBH/1340/2008

Kérelmező  álláspontja  szerint  az  eljárás  alá  vont  önkormányzat  vele  szemben  az  egyenlő  bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ g) pontjában foglalt tulajdonsága (fogyatékossága) miatt megsértette az Ebktv. 5.§ b) pontját, amikor az  önkormányzat  épületébe  történő  bejutást  a  mozgáskorlátozottak  részére  készített  feljárón keresztül nem biztosította.     A Hatóság a felek egyezségét, amelynek megkötésére tárgyalás keretében került sor, jóváhagyta, azzal, hogy az Önkormányzat 2008. október 31-ig tájékoztassa írásban a Hatóságot arról, hogy a Közösségi  Ház  mozgáskorlátozottak  részére  felszerelt  csengőjét  megjavíttatták-e,  illetve  azt   mozgáskorlátozottak számára is elérhetővé tették-e. Az eljárás alá vontnak ezen felül 2009. július 15-ig írásban tájékoztatnia kell a Hatóságot, hogy a szociális konyha épületénél a mozgáskorlátozott ügyfelek részére elkészítette-e az erre alkalmas feljárót.          

2008. szeptember