EBH/1343/2008

EBH/1343/2008

 

 

 

Kérelmező panasszal fordult a Hatósághoz egy megyei rendőrkapitánysággal szemben. A  kérelem szerint a rendőrkapitányság városi rendőrörsének munkatársai Kérelmezőt  hátrányos megkülönböztetésben részesítették, amikor vasgyűjtés során a TSZ biztonsági  őreinek jelzésére előállították, majd egy „az ügyfélnek nem esett bántódása a rendőrségen”  tartalmú papírt írattak alá vele. Ezt követően azonban Kérelmezőt a rendőrök visszavitték a  TSZ telephelyére, ahol a biztonsági őröket arra hívták fel, hogy bántalmazzák őt. A  bántalmazásra Kérelmező állítása szerint sor került, ráadásul az események során a  biztonsági őrök részéről folyamatosan a „mocskos cigány” kifejezést hallotta, amivel az őt ért  testi sérüléseken túl emberi méltóságában is megsértették. Kérelmező szerint az általa  előadottak diszkriminációt valósítottak meg roma származása miatt.

 

A kérelemben foglaltak alapján a Hatóság megállapította, hogy az Ebktv. hatásköri szabályai  szerint nem folytathat le vizsgálatot annak megállapítására, hogy egy rendőri eljárás során  alkalmazott intézkedések jogszerűek voltak-e.

 

Az a panaszos, akivel szemben megítélése szerint indokolatlan rendőri kényszert, vagy  más jogellenes intézkedést alkalmaztak, illetve az alkalmazott intézkedések  meghaladták a szükséges mértéket, bántalmazás hivatalos eljárásban vagy jogellenes  fogva tartás miatt feljelentést tehet az illetékes ügyészségi nyomozó hivatalnál. Aki  továbbá előállítás során tapasztal bármilyen kifogásolható magatartást a rendőrség  részéről, panasszal fordulhat az intézkedést foganatosító rendőri szervhez, melynek  vezetője a panaszt 15 napon belül határozattal elbírálja. Ezen határozat ellen a panaszos  fellebbezéssel élhet, melyet a felettes szerv bírál el szintén 15 napon belül. Amennyiben a  felettes szerv döntését sem találná a panaszos jogszerűnek, a másodfokú döntés ellen  jogszabálysértésre hivatkozva bírósághoz fordulhat közigazgatási határozat  felülvizsgálata jogcímen. A Kérelmezőt állítása szerint bántalmazó biztonsági őrök ellen  ugyanakkor a Btk. könnyű vagy súlyos testi sértésre vonatkozó szakaszai alapján  büntetőeljárás megindítására van lehetőség. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak  azonban a kérelmet Ket. alapján érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítania, mivel a  kérelemből megállapítható volt, hogy az abban foglaltak vizsgálata nem hatósági ügy.