EBH/135/2008

EBH/135/2008

 

Kérelmező – aki korábban vezető beosztásban állt egy egyetemnél - azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy vezetői kinevezése a szülési szabadsága idején, anyasága miatt visszavonásra került. Kérelmező az egyetem ellen élt panasszal, mivel a kinevezési jogkört, illetve a vezetői megbízás visszavonásának jogát gyakorló miniszter az egyetem javaslata alapján vonta vissza vezetői kinevezését. 

 

Az  egyetem  visszautasította  a  diszkriminációra  vonatkozó  feltevést.  Alapvetően  arra hivatkozott, hogy nem kérelmező szülése (anyasága) miatt kezdeményezte a miniszternél kérelmező vezetői megbízásának visszavonását, hanem azért, mert csak így volt biztosítható a vezetői feladatok ellátása. Ezt azzal indokolta, hogy a vezető tekintetében nincs lehetőség helyettesítésre, az adott pozíció csak pályázat útján tölthető be, illetve vezetői megbízás a felsőoktatásról  szóló  törvény  szerint  minimálisan  3  évre  adható,  így  azt  nem  lehetett  a kérelmező  távollétének  (szülési  szabadságának)  idejéhez  kötni.  Ezért  a  vezetői  feladatok ellátása csak kérelmező vezetői megbízásának visszavonásával, és új vezetőt kinevezésével volt megoldható. Az egyetem hivatkozott arra is, hogy a vezetői megbízást nem is ő vonta vissza, hanem a miniszter tehát felelőssége ezért sem áll fenn.

 

A hatóság megvizsgálta az ügyet, melynek során kiderült, hogy kérelmező 2011. január elején bejelentette terhességét az egyetemnek , és hogy májusban fog szülni. Egyidejűleg arról is nyilatkozott, hogy mintegy hat hónaposra tervezhető a szülés miatti távolléte , mivel szülési szabadságát  követően  szeretne  azonnal  munkába  állni.  Kérelmező  azt  javasolta,  hogy távolléte  alatt  két  beosztottja  lássa  el  a  helyettesítését.  Az  egyetem  nem  értett  egyet  a kérelmező  által  javasolt  megoldással,  azonban  nem  tett  megfelelő  intézkedést  a  helyzet megoldására. Amikor kérelmező 2011. május elején szülési szabadságra ment, az egyetem állásfoglalást kért a felügyeletet ellátó minisztertől a távollévő vezető helyettesítésének kérdésében, majd ezzel kapcsolatos levélváltások következtek. Végül az egyetem 2011. július közepén javaslatot tett a miniszternek a kérelmező vezetői megbízásának visszavonására . Az  egyetem  javaslatára  a  miniszter  2011.  szeptember  közepén,  október  31-ei  hatállyal visszavonta kérelmező vezetői megbízását , és új vezetői pályázat kiírása iránt intézkedett. Kérelmező  a  szülési  szabadságát  követően  2011.  novembe  2-án  munkába  állt ,  előzetes  nyilatkozatainak megfelelően. A pályázat keretében kiválasztott új vezető 2012. február 1-én került kinevezésre

 

A hatóság nem  fogadta  el  az  egyetem  érveit.  A hatóság álláspontja  szerint  – mivel kérelmező több ízben is megerősítette, hogy október 31-ét követően munkába áll, július közepén  már  nem  volt  ésszerű  a  kérelmező  vezetői  megbízásának  visszavonását kezdeményezni.  A  hatóság  álláspontja  szerint  az  osztály  folyamatos  vezetésének megoldása érdekében szeptember közepén már nem volt indokolt kérelmező vezetői megbízásának  visszavonása  és  új  vezetői  pályázat  kiírása.  Ekkor  kérelmező  szülési szabadságából  már csak  mintegy  másfél  hónap  volt  hátra  (amit  egyébként  szükség esetén hajlandó lett volna megszakítani is), tehát reálisan nyilvánvalóan nem lehetett arra  számítani,  hogy  egy  pályázat  ezt  követően  történő  kiírásával  már  a  vezető távollétének  ideje  alatt  megoldható  lenne  az  osztály  vezetése.  Kérelmező  vezetői pozícióban történő megtartásával lehetett volna legrövidebb időn belül biztosítani az osztály vezetését. Éppen kérelmező vezetői megbízásának visszavonása és a pályázat kiírása vezetett előre láthatóan is oda, hogy az osztály még a kérelmező munkába állását követően is - további három hónapon keresztül - vezető nélkül maradjon. Az egyetem nem tájékoztatta a minisztert azokról a körülményekről, melyek az adott időpontban már indokolatlanná tették a vezetői pályázat kiírását és kérelmező vezetői megbízásának visszavonását. A hatóság – tekintettel a kimentés sikertelenségére - megállapította, hogy az egyetem a kérelmező vezetői megbízásának visszavonásával kapcsolatban az adott körülmények között  tett  intézkedéseivel kérelmezővel  szemben  közvetlen  hátrányos megkülönböztetést  valósított  meg,  amely  összefüggésben  állt  anyaságával,  megsértve ezzel az egyenlő bánásmód követelményét.    A munkáltató a határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, ami még folyamatban van.