EBH/141/2010

EBH/141/2010

 

 

A panaszos az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kérelemmel fordult a  hatósághoz, melyben sérelmezte, hogy a város polgármestere egyéb helyzetével  összefüggésben hátrányosan megkülönböztette, amikor polgármesteri tisztségének  megszűnése után hivatalos ügyeit kívánta intézni a város Polgármesteri Hivatalában.  Kérelmező állítása szerint az önkormányzat épületébe több alkalommal csak azt követően  léphetett be, hogy egy füzetben rögzítésre került, hogy kihez és milyen ügyben érkezett .

 

A hatóság eljárást indított a város polgármesterével szemben. Az eljárás során beszerzett  iratokból, nyilatkozatokból a következők kerültek megállapításra.

 

A város polgármesterének nyilatkozata szerint a bevezetett intézkedés célja kérelmező  érdekeinek védelme volt, hogy megakadályozza azt, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyintézői  esetlegesen hátrányosan megkülönböztessék kérelmezőt, és ügyeinek intézését hátráltassák,  lassítsák. Kérelmező nyilatkozata alapján a Polgármesteri Hivatalt nem csak saját hivatalos  ügyeinek intézése céljából kereste fel, hanem a közügyekben történő részvétel céljából is. A  közügyekben való részvétel alapvető állampolgári jog, az levezethető a véleménynyilvánítás  szabadságát garantáló alkotmányos alapjogból. A város polgármestere sérelmezett  rendelkezésével a kérelmezőt alapjoga gyakorlásában korlátozta önkényesen.

 

A hatóság eljárás alá vont intézkedését kérelmezővel szemben indokolatlan  különbségtételnek, korlátozásnak értékelte, és nem fogadta el eljárás alá vont  kimentését, mely szerint a sérelmezett intézkedés célja kérelmező érdekeinek megóvása  volt. A hatóság megállapította, hogy a város polgármestere megsértette kérelmezővel  szemben az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság megtiltotta a jogsértő  magatartás további folytatását és egyúttal elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és  végrehajtható határozatának 60 napra történő nyilvánosságra hozatalát a város,  valamint a hatóság honlapján.