EBH/1434/2008

EBH/1434/2008

 

 

 

Kérelmező az egyik, karitatív tevékenységet is végző Alapítványnál közösségi gondozói munka végzésére 2008. július 2-án létesített munkaviszonyt. Ettől az időponttól kezdve részt vett az eljárás alá vont által előírt továbbképzésen.. 2008. július 7-én délután a továbbképzést tartó munkatárs közölte Kérelmezővel, hogy nem tartja alkalmasnak a közösségi gondozói munkakör betöltésére, és kérte, hogy írja alá a munkaviszony megszüntetéséről kiállított okiratot, amely Kérelmező elmondása szerint visszadátumozott volt. Kérelmező a munkaviszony megszüntetésének körülményeit sérelmezte a területileg illetékes Munkaügyi Bíróság előtt, a per jelenleg is folyamatban van, azonban annak nem tárgya az egyenlő bánásmód követelményének megsértése.

 

Kérelmező a Hatósághoz írt beadványában azt sérelmezte, hogy világnézeti meggyőződése valamint anyasága volt a tényleges oka annak, hogy munkaviszonyát a munkába lépését követő néhány nap múlva az eljárás alá vont megszüntette. Kérelmező beadványában leírta, hogy nem hívő ember, és nem tudta magára nézve elfogadni a munkáltatónál tartott továbbképzésen a közös imádkozásokat, valamint a hangos dicsőítést.

 

Kérelmező csatolta azokat az iskolai végzettségeket, melyekből megállapítható volt, hogy rendelkezett a munkakör betöltéséhez szükséges képzettséggel.

 

A Hatóság meghallgatta az eljárás alá vont vezetőjét, jogi képviselőjét, Kérelmezőt személyesen, továbbá több, az ügyfelek által kért tanút.

 

 Az eljárás során a Hatóság azt vizsgálta, hogy Kérelmező munkaviszonyának megszüntetése és az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. (Ebktv.) 8.§-ban felsorolt védett tulajdonságok közül a Kérelmező, által megjelölt világnézeti meggyőződés illetve Kérelmező anyasága között volt-e összefüggés, és Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésére a védett tulajdonságokra tekintettel került-e sor.

 

 Az eljárás alá vont által csatolt SzMSz-ből megállapítható, hogy az intézmény konkrét tevékenységének központjában a „keresztény eszmeiségen nyugvó igényes mentálhigiénés gondoskodás áll” . Az SzMSz utal a következőkre is: „keresztény eszmeiségen nyugvó, igényes mentálhigiénés gondoskodás keretében az intézmény szeretetteljes elfogadáson alapuló légkörben arra törekszik, hogy a szakmai igényesség követelményén túl a segítséget kérők lelki, spirituális igényeire is tekintettel legyen, a lelki életben felmerülő kérdésekre a Katolikus Egyház tanításaival egybecsengő választ adjon, és segítséget nyújtson.”

 

 Az eljárás alá vont álláspontja szerint Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésére azért került sor, mert úgy látták, hogy nem lesz képes a nagy teherbírást igénylő, sérült emberekkel való foglalkozást jelentő feladatait ellátni.

 

 A meghallgatott tanúk vallomásából nem lehetett arra következtetni, hogy Kérelmező munkaviszonyának megszüntetésére Kérelmező világnézeti meggyőződése, vagy anyasága miatt került-e sor, arról egyébként, hogy Kérelmező négygyermekes anya, az eljárás alá vont tudott, hiszen Kérelmező beadott önéletrajza erre nézve tartalmazott adatokat. A Hatóság álláspontja az, hogy amennyiben ez lett volna az ok a munkaviszony megszüntetésének, Kérelmezőt fel sem vették volna. Több tanú is úgy nyilatkozott, hogy Kérelmező a négynapos képzés alatt szomorú volt, sírt és a vallási programon tanultakat nem mondta vissza az ismétlés alkalmával, félelemérzésről számolt be, és nem érezte magát jól. Az eljárás alá vont által csatolt dokumentumokból megállapítható volt, hogy az általa folytatott tevékenység nem tisztán világi, hanem vallási alapokon is nyugszik, amely feltételezi ez utóbbi alapok ismeretét az ott dolgozóktól, ugyanakkor nem feltételezi-, és erre az eljárás során adat sem merült fel-, hogy kizárólag vallási meggyőződésű munkavállalókat foglalkoztasson.

 

 

 Az eljárás során az eljárás alá vont – tanúkkal és okiratokkal- megfelelően igazolta, hogy a Kérelmező által valószínűsített védett tulajdonságok, azaz világnézeti meggyőződése vagy esetleg anyasága valamint a munkaviszonyának megszüntetése között ok-okozati összefüggés nem áll fenn. Mindezek miatt a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. november