EBH/1443/2008

EBH/1443/2008

 

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy szálloda azért nem létesített vele  munkaviszonyt szobaasszonyi munkakörben, mert kisgyermekeket nevelő édesanya.  Kérelmező beadványában előadta, hogy az említett szállodában munkaerő-kölcsönzés  keretében, mint külsős szobalány kb. 1 hónapja dolgozott, amikor a gondnoknőtől az iránt  érdeklődött, hogy van-e lehetőség a szálloda állományába kerülni. A gondnoknő kérdésére  azt válaszolta, hogy nem vesznek fel kisgyermekeseket.

 

A hatóság Kérelmezőt hiánypótlásra hívta fel, majd eljárás alá vonta a munkáltatót.

 

Az eljárás alá vont szálloda vitatta azt, hogy a Kérelmező által hivatkozott párbeszédre  egyáltalán sor került volna, továbbá azzal érvelt, hogy a kérdéses időszakban nem is minősült  potenciális munkáltatónak, tekintve, hogy nem volt meghirdetve állásajánlata. A hatóság a  tárgyaláson meghallgatta a gondnoknőt, aki a Kérelmezővel való szembesítést követően is  fenntartotta nyilatkozatát. A tárgyaláson fény derült arra is, hogy éppen a Kérelmező által  jelzett időszakban két, korábban „külsősként” foglalkoztatott munkavállalóval is  munkaviszonyt létesítette a szálloda szobaasszonyi munkakörben, azonban mindkét esetben  önéletrajz benyújtására is sor került. Az eljárás alá vont által csatolt kimutatásból kitűnt az is,  hogy az eljárás alá vont számára nem jelent kizáró okot a munkaviszony létesítése során a  jelentkező anyasága, tekintettel arra, hogy számos, 12 éven aluli gyermeket nevelő  munkavállalót foglalkoztat, és a tavalyi évhez képest nőtt is ezen munkavállalók száma.

 

Tekintettel azonban arra, hogy a felek ellentmondó nyilatkozatai miatt nem nyert  bizonyítást az, hogy Kérelmező valóban érdeklődött a gondnoknőnél az állományba  kerülésről, valamint, hogy ezen szándékát bárki másnak jelezte volna, a hatóságnak a  kérelmet el kellett utasítania.