EBH/1449/2008

EBH/1449/2008

 

 

 

Kérelmező azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy birtokvitája van szomszédjával, aki telkének egy részét lekerítve akadályozza, hogy Kérelmező ingatlanát gépkocsival megközelíthesse. Kérelmező előadta továbbá, hogy a hatóság eljárását idős kora miatt kéri.

 

A hatóság a kérelemben foglaltakat megvizsgálta és arra a megállapításra jutott, hogy a panaszával érintett sérelem ügyében korábban már bírósághoz fordult. A kérelemből továbbá az is kitűnt, hogy a Sz. Városi Bíróság a kérelmet befogadta, azt érdemben vizsgálta és a perben ítéletet hozott. Kérelmező beadványában előadta azt is, hogy az Sz. Városi Bíróság ítéletével szemben azért nem élt jogorvoslattal, mert álláspontja szerint a bíróság elfogult volt.

 

 A hatóság megállapította, hogy az ügyben nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy az Ebktv. 15.§ (6) bekezdése alapján nem vizsgálhatja a bíróságok közhatalmi döntéseit, ezért a Ket. 30. § b) pontja alapján a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A hatóság egyben tájékoztatta a Kérelmezőt arról, hogy a Pp. 16. § (4) bek. szerint a bíró elfogultságát, mint kizáró okot a perben részt vevő fél is bejelentheti.