EBH/144/2008

EBH/144/2008

 

 

 

Kérelmező kérelemmel fordult a Hatósághoz egy Kft-vel szemben. Kérelmében előadta, hogy  álláspontja szerint a cég megsértette vele, mint női alkalmazottal szemben az „egyenlő értékű  munkáért egyenlő bér” elvét, azaz a cég férfi dolgozóival összehasonlítva hátrányban  részesítette nemi hovatartozásával összefüggésben.

 

Kérelmező egyedüli nőként dolgozott a Kft. alkalmazásában rakodóként, majd rakodógép  kezelőként, a vele azonos munkakört ellátó, egyenlő értékű munkát végző férfiaknál azonban  mindvégig alacsonyabb munkabért kapott. Kérelmező előadta, hogy amikor rakodógép-kezelő  lett, 80.000 Ft volt a fizetése, míg munkatársaié 110-130 ezer Ft között mozgott. Ezzel  kapcsolatos reklamációját, valamint a gépkezelői jogosítvány megszerzését követően  munkabérét 95.000 Ft-ra emelték, de a bérkülönbség így is jelentős maradt. Állítása szerint  egy alkalommal kolléganője megjegyezte, hogy „örüljön, hogy nőként ennyit is keres”.  Kérelmező tudomása szerint nem volt olyan férfi munkavállaló a cégnél, aki nála ne keresett  volna többet. A panasz tárgyában lefolytatott vizsgálat azonban nem igazolta, hogy  Kérelmező alacsonyabb munkabérben részesült volna a vele egyenlő értékű munkát végző  férfi munkavállalókhoz képest. A Kérelmező által becsatolt bérjegyzékeket a Hatóság nem  fogadta el hitelesnek, mert azokon sem a cég bélyegzője, sem a cég nevében ellenjegyzésre  jogosult személy aláírása nem szerepel, sem pedig azok keletkezésének, kiadásának és  Kérelmező általi átvételének dátuma nem állapítható meg. A Hatóság a Kft. által becsatolt  okiratokat (munkaszerződések, bérkifizetési jegyzékek, nyilatkozatok) szabályszerűnek és  hitelesnek fogadta el, mert azok az ehhez szükséges formai és tartalmi követelményeknek  megfeleltek.

 

Az eljárás alá vont által benyújtott okiratok, valamint a statisztikai kimutatás  egyértelműen cáfolta, hogy a cégnél nemi alapú hátrányos megkülönböztetés történt  volna, az alkalmazottak bérezésében a Kérelmező által vélt nem szerinti  különbségtételre utaló tendencia nem nyert megerősítést. A Hatóság fentiek miatt a  kérelmet elutasította.