EBH/144/2010

EBH/144/2010

 

 

Kérelmező kérelmében –melyet Miniszterelnöki Hivatal Társadalompolitikai Államtitkársága  továbbított a hatóság számára- kifogásolta a személyével szemben lefolytatott bírósági  eljárást, valamint a lakhelye szerinti önkormányzat magatartását, melyek során álláspontja  szerint nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozása miatt hátrányosan megkülönböztették.  Leírta azt is, hogy véleménye szerint, mint helyi roma kisebbségi képviselő haragosokat  szerzett.

 

A hatóság az mellékletben megküldött iratanyagot áttanulmányozva az alábbiakat állapította  meg.

 

A hatóság, a rá vonatkozó törvény rendelékezései szerint nem vizsgálhatja a bíróságok,  és az ügyészség döntését, intézkedéseit. Erre tekintettel jelen esetben sem rendelkezett  arra hatáskörrel, hogy a panaszos által sérelmezett döntéseket, intézkedéseket eljárás  tárgyává tegye.  A helyi önkormányzat határozatának vonatkozásában nem volt felfedezhető összefüggés  a kérelmező által említett, úgynevezett védett tulajdonság és az esetleges sérelem között,  így azokkal szemben jogorvoslatot más fórum előtt lehet kezdeményezni. A panaszos  által említett úgynevezett védett tulajdonság, vagyis a személyével szembeni  megmutatkozó ellenszenv pedig, nem értékelhető védeni rendelt tulajdonságként.

 

 Fentiekre tekintettel a hatóság kérelmező kérelmét elutasította

 

  1. február 22.