EBH/1475/2009

EBH/1475/2009

 

A hatóság hivatalból indított eljárást az egyik települési önkormányzat polgármesterével  szemben, aki olyan kijelentést tett az önkormányzat testületi ülésén, amely tartalmát tekintve  alkalmas volt arra, hogy a roma kisebbséghez tartozó anyákkal, terhes nőkkel szemben az  egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV: törvény  10.§ (1) bekezdésében rögzített zaklatás tényállását megvalósítsa. A Hatóság a hivatalból  történő eljárás megindítását indokoltnak tartotta azért is, mert a kijelentés a társadalom széles  körében vált ismertté, és váltotta ki a roma közösséghez tartozók, elsősorban nők körében a  megalázottság érzését.  Az eljárás alá vont azzal védekezett, hogy nem volt célja az etnikai kisebbséghez tartozók  megbántása, ezért az általa hivatkozott településeken élőktől bocsánatot kért, hangsúlyozta,  hogy egy jelenségről beszélt, azonban konkrét eseteket a hatóságnak sem említett.

 

Az eljárás alá vont polgármester önmagában azzal, hogy egy nagyobb csoportnál (roma  kisebbség, terhes nők, anyák) más jogszabályok által is tilalmazott magatartásokat nevesített,  nemcsak a vélelem szintjén, hanem határozott célzást téve arra, hogy tudomással bír e  magatartások elkövetésére, továbbá azzal hogy ezen magatartásokat összefüggésbe hozta a  születendő gyermek egészségi állapotával, a hatóság álláspontja szerint megvalósította az  Ebktv. 8.§ a) e) és l) pontjaiban felsorolt védett tulajdonsággal rendelkezőkkel szemben a  zaklatás tényállását.

 

A kijelentés, - amely ismertté vált a nagy nyilvánosság előtt is-, alkalmas volt arra, hogy a  fenti védett tulajdonsággal rendelkező, és az eljárás alá vont által külön is nevesített  településeken élőkkel szemben, de e települések környezetében ellenséges, támadó és  megszégyenítő környezetet alakítson ki, amely e csoportokhoz tartozók identitására,  személyiségére, további életére hosszabb időn keresztül negatív befolyást gyakorolhat, e  csoporthoz tartozók társadalmi megítélésüket csorbítja, és növeli a velük szembeni  előítéletességet.

 

A Hatóság az eljárás alá vont polgármesternek megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni  tanúsítását és elrendeli a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható- a későbbiekben  anonimizált formában megküldésre kerülő- határozatának 90 napra történő nyilvános  közzétételét a hatóság és az önkormányzat honlapján.

 

 A határozat nem jogerős.