EBH/148/2009

EBH/148/2009

 

Egy Alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében kérelmet nyújtott be a hatósághoz. Kérelmező szerint a beadványban megjelölt szórakozóhely megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, azzal, hogy egy roma társaságot nem engedett be egy nyilvános rendezvényére.

 

A beadványhoz csatolt rejtett kamerás felvételen látható volt, hogy a később eljárás alá vont szórakozóhely biztonsági szolgálatot ellátó emberei a társaság tagjait nem engedik be a nyilvános rendezvényre azzal az indoklással, hogy a tulajdonosok nem szeretik, ha romákat engednek be. A hatóság eljárás alá vonta a szórakozóhelyet üzemeltető, valamint a biztonsági szolgálatot ellátó céget. A szórakozóhelyet üzemeltető cég az eljárás során együttműködő volt, így a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson az egyezséget az alábbi tartalommal kötötték meg:

 

  1. A szórakozóhelyet üzemeltető cég képviselője továbbra is fenntartja azt a meggyőződését, hogy a cég vezetősége és munkavállalói, soha nem sértették meg az egyenlő bánásmód követelményét, melyet az is mutat, hogy miután a felvételről tudomást szereztek a biztonsági szolgálatot ellátó céggel a szerződést másnap felbontották.

 

  1. A szórakozóhelyet üzemeltető cég képviselője sajnálkozását fejezi ki azon roma származású személyekkel szemben, akik 2007. augusztusában, az eljárás tárgyául szolgáló alkalommal a szórakozóhelyre nem jutottak be, tőlük elnézést kérnek.

 

  1. A szórakozóhelyet üzemeltető cég képviselője kijelenti, hogy a cég soha nem tartozott azok közé - és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít erre - akik a biztonság betartása érdekében alkalmazott intézkedéseken kívül egyéb megkülönböztetésre is alkalmas szabályokat hoztak, és ezzel megsértették az egyenlő bánásmód követelményét.

 

  1. A szórakozóhelyet üzemeltető cég képviselője vétlensége alátámasztásául kötelezettséget vállal arra, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordít a hasonló esetek elkerülésére, a biztonsági szolgálatot ellátó munkatársait az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályokra kioktatja.

 

  1. A felek kijelentik, hogy jelen eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztanak, és közösen kérik a hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.

 

Az eljárás során a biztonsági szolgálatot ellátó cég képviselője érdemi nyilatkozatot nem tett, a tárgyalásokon szabályos idézések ellenére sem jelent meg, ezért a hatóság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján megállapította, hogy a biztonsági szolgálatot ellátó cég megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A hatóság határozatában megtiltotta az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 90 napra történő nyilvánosságra hozatalát a hatóság honlapján, valamint 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezte a biztonsági szolgálatot ellátó céget.