EBH/153/2010

EBH/153/2010

 

 

A hatósághoz forduló szakszervezet azt sérelmezte, hogy munkáltatója valós érdekvédelmi  tevékenységével összefüggésben hátrányosan megkülönbözteti. A kérelmező érdekvédelmi  szövetség képviselői elmondták, hogy munkáltató diszkriminatív magatartása tetten érhető az  információszerzési, véleményezési, tárgyalási és konzultációs jogosultság esetenkénti  megtagadásában, az üzemi tanácsi választással kapcsolatos eljárásokban, illetve a tárgyi  feltételek, valamint az Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel biztosításában. A  kérelmező szakszervezet véleménye szerint a munkáltató a szakértők bevonásával kapcsolatos  gyakorlatában is diszkriminatív módon jár el.

 

A hatóság a kérelemben foglaltak, valamint a személyes meghallgatáson elhangzottak alapján  eljárást indított a munkáltatóval szemben, aki nyilatkozatában arra azt hangsúlyozta, hogy a  szakszervezetekkel való kapcsolattartásban, a tárgyi feltételek biztosításában, a Munka  Törvénykönyve (Mt.), valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el.  A hatóság az ügyben több tárgyalást tartott a tényállás teljes körű tisztázása érdekében, melyek  keretében tanúként hallgatta meg a kérelmező szakszervezet tagjai mellett, az eljárás alá vontnál  működő reprezentatív és nem reprezentatív érdekképviseletek vezetőit is.  Tárgyi ügyben a Kérelmező beadványában előadottak és a csatolt iratok alapján a hatóság  megállapította, hogy a kérelem nem alapos .

 

A hatóság az információszerzési, véleményezési, tárgyalási, konzultációs jogosultsággal  kapcsolatos sérelem tekintetében megállapította, hogy az eljárás alá vont a Mt.  rendelkezései alapján jár el. Az üzemi tanácsi választási eljárással és ahhoz kapcsolódó  tárgyi feltételek, kommunikációs csatornák biztosításával kapcsolatosan bizonyítást nyert,  hogy az eljárás alá vont differenciálása nem kizárólag a kérelmező érdekvédelmi  szövetséget érinti, így e sérelem és az úgynevezett védett tulajdonság, azaz az érdekvédelmi  tevékenység közötti ok-okozati összefüggés nem volt megállapítható. Az Ágazati Párbeszéd  Bizottságban való részvétellel kapcsolatban a hatóság azt állapította meg, hogy az eljárás  alá vont a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően járt el, a külsős szakértők együttes  ülésen való részvételével kapcsolatban pedig, a nyilatkozatok alapján a hatóság arra az  álláspontra helyezkedett, hogy az eljárás alá vont munkáltató nem különböztette meg  hátrányosan a kérelmező szakszervezetet.

 

A fentiekre tekintettel a hatóságnak a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. június 29.