EBH/154/2008

EBH/154/2008

 

 

Az X városban állandó lakos Kérelmező beadvánnyal fordult a Hatósághoz az egyenlő  bánásmód követelményének megsértése miatt, a lakóhelye szerinti Megyei Önkormányzat  Kórházával szemben. A kérelem szerint az állás nélküli Kérelmező különböző az Y székhelyű  Kórházba betegszállítónak jelentkezett, de a szállítási osztályvezető telefonon közölte vele:  önéletrajzát ugyan kötelesek befogadni, de biztosan nem veszik fel, mert nem Y-i lakos.  Kérelmező előadta, hogy a hivatkozott telefonos tájékoztatásra tekintettel pályázatát a  meghirdetett állásra már be sem adta.

 

Az eljárás alá vont Kórház képviseletében nyilatkozó főigazgató előadta, hogy a Kórház  betegszállító munkakör betöltésére írt ki pályázatot, melyre önéletrajz benyújtásával bárki  jelentkezhetett, aki a pályázati kiírásnak megfelelt. A pályázatok elbírálása során azonban a  Kórháznak figyelemmel kellett lennie a meghatározott elvárásokon túl arra is, hogy milyen  pénzeszköz áll rendelkezésre az állás betöltéséhez, többek között a vidékről bejáró dolgozók  útiköltség térítéséhez. Lényeges szempont volt továbbá, hogy a betegszállítói munkakörben  foglalkoztatottak készenléti feladat ellátására is kötelezettek, vagyis a betegellátási érdek  szükségessé teheti, hogy a munkaidőt meghaladóan munkavégzésre berendelésre kerüljenek,  és rövid időn belül munkavégzésre jelentkezzenek. A főigazgató szerint a telefonos  tájékoztatások keretében is fenti szempontok együttes figyelembe vételének szükségességéről  tájékoztatták az érintetteket, a két Y-i lakos nyertes pályázó is a szakmai alkalmasság, a  készenléti szolgálat, a betegellátási érdek, valamint a költségvetési lehetőségek tükrében  került kiválasztásra. Kérelmező kapcsán a főigazgató előadta, hogy a lehetőség számára is  adott volt önéletrajza benyújtására, melyet az összes körülmény figyelembe vételével bíráltak  volna el. A 20 fős szállító szolgálatból a főigazgató nyilatkozata szerint jelenleg 4 fő nem Y-i  lakos, melynek fedezetét a Kórház még biztosítani tudja, és a munkatársak azonnali  berendelése is éppen biztosítható még ilyen arány mellett.

 

Tárgyi ügyben a jelentkezés lehetőségéből való kizárást illetően két ellentétes tartalmú  nyilatkozat állt egymással szemben, mert a Kórház képviselője szerint munkatársai csak  a szükséges feltételekről és az elbírálás szempontjairól adtak tájékoztatást, a pályázás  lehetőségéből személyes tulajdonsága alapján senkit nem zártak ki. Azt az állítást  ugyanakkor a Kórház képviselője sem vitatta, hogy a betegszállítói állásra való  felvételkor a döntéshozók egyik szempontként figyelembe vették a jelentkezők  lakóhelyét. Ennek azonban a Kórház képviselője a jogviszonnyal összefüggő ésszerű  indokát bizonyította, amikor előadta, hogy a lakóhely figyelembe vételére anyagi okok,  és a Hatóság álláspontja szerint ennél is lényegesebb betegellátási érdekek miatt volt  szükség. A Hatóság különösen azt a tényt fogadta el ésszerű indoknak, hogy készenléti  szolgálatban, munkavégzésre való berendelés esetén elengedhetetlenül fontos lehet a  rövid időn belül való munkára jelentkezés, a munkakör jellegénél fogva ugyanis minden  késedelem súlyos következményekkel járhat. Fentiek alapján a Hatóság megállapította,  hogy a Kórház eredményesen mentette ki magát, amikor igazolta, hogy a Kérelmező  által sérelmezett állásra való felvétel során az egyenlő bánásmód követelményét nem  sértette meg, így a Hatóság a kérelmet elutasította.