EBH/156/2010

EBH/156/2010

 

 

Kérelmezőt hátrányosan érintette munkáltató magatartása, mivel álláspontja szerint  életkorával összefüggésben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal,  hogy két meghirdetett álláshely vonatkozásában felvételét elutasította. Kérelmező  pályázat útján jelentkezett egy iskolába műszaki tanár, gyakorlati oktatásvezető  helyettes, majd épületgépész szakoktató álláshelyre. Kérelmező szerint az iskola  Igazgatója Őt, számára elfogadhatatlan indokkal utasította el. Kérelmező kérelmében  sérelmezi, hogy a műszaki tanár álláshelyre felvett személy az iskolától egy héten belül  távozott, az épületgépész szakoktató álláshelyre felvett tanár, pedig nem épületgépész,  őt azonban ennek ellenére sem alkalmazza munkáltató.

 

A hatóság a munkáltatót nyilatkozattételre szólította föl, aki érdemi nyilatkozatában előadta,  hogy kérelmező pályázatát műszaki tanári és gyakorlati oktatásvezető helyettes munkakörökre  adta be, az épületgépész szakoktató álláshely iránt szóban érdeklődött. Eljárás alá vont úgy  nyilatkozott, hogy mindkét írásban megpályázott álláshely vonatkozásában a magasabb  iskolai végzettség miatt döntött más jelentkező mellett. Az iskolában jelenleg is van  betöltetlen álláshely azonban erre speciális szakismerettel rendelkező szakembert keresnek,  mellyel kérelmező nem rendelkezik. Eljárás alá vont nyilatkozatában előadta továbbá, hogy  kérelmezővel kapcsolatos döntéseiben a kor nem játszott szerepet, melyet az is alátámaszt,  hogy az egyik felvételt nyert jelentkező kérelmezővel majdnem egykorú.

 

A rendelkezésre álló nyilatkozatok alapján a hatóság tárgyalást tűzött ki, majd a felek közös  kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A  felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és egyezséget  kötöttek, melyben

 

eljárás alá vont kötelezettséget vállalt arra, hogy kérelmezőt értesíti azon pályázati  lehetőségekről, amelyekben az iskola olyan állást hirdet meg, mely kérelmező iskolai  végzettségének, és szakképzettségének megfelel.

 

A felek az eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztottak, és közösen kérték a  hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá.

 

  A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.