EBH/157/2008

EBH/157/2008

 

 

 

A panaszos kérelemmel fordult egy felsőoktatási intézménnyel szemben az egyenlő bánásmód  követelményének megsértése miatt, mivel elutasították a felvételi kérelmét, azt az Egyetemi  Fellebbezési Bizottság helybenhagyta. Kérelmező megítélése szerint az elutasítás egyéb  helyzet szerinti különbségtételt jelentett számára, mivel nemzetközi érettségit tett, nem magyar  rendszerűt. Kérelmező sérelmezte, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium ajánlása  szerinti számítási rendszerrel történelem és matematika tantárgyból 15 pontot veszített, míg  ha magyar rendszerű érettségit tesz, elérte volna a felvételi ponthatárt.

 

A hatóság megkeresésére a Minisztérium Felsőoktatási Főosztályának tájékoztatása szerint a  felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint a  felsőoktatási intézmények hatáskörébe tartozik a külföldi, külföldi rendszerű középiskolában  folytatott tanulmányok és érettségi alapján a tanulmányi és érettségi pontok és a többletpontok  megállapítása. A Minisztérium, hogy segítse az intézmények munkáját, ajánlást adott ki,  melynek alkalmazása nem kötelező. Kérelmező azon állítása, mely szerint a magyar rendszerű  érettségivel elérte volna a felvételhez szükséges ponthatárt, utóbb nem bizonyítható, azonban  lehetősége lett volna annak tételére.

 

Kérelmező panaszában védett tulajdonságként egyéb helyzetét jelölte meg, azaz hogy  nem magyar érettségit, hanem nemzetközi érettségit tett. Az, hogy Kérelmező  nemzetközi érettségit tett, nem minősül jogszabály által védett tulajdonságnak, mivel az  nem függ össze szorosan valamely ember személyiségéhez fűződő tulajdonsággal, az  emberi méltósággal, így nem tartozik az egyéb helyzet, tulajdonság vagy jellemző  kategóriába sem.

 

 Azt maga a Kérelmező is elismerte, hogy a felvételi kérelmének elbírálása szabályos volt,  de megítélése szerint az hátrányos megkülönböztetést eredményezett számára.  Kérelmezőt védett tulajdonsággal nem rendelkező, azonos helyzetben lévő személyhez  vagy csoporthoz kellett hasonlítani, azonban a magyar és a nemzetközi érettségit tevők  csoportja, így teljesítményének százalékos mértéke az érettségi eltérő tartalma, eljárása  miatt nem hasonlítható össze.

 

 Kérelmező a másodfokú, Egyetemi Felvételi Bizottság határozatának bírósági  felülvizsgálatát kérhette, a közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre,  illetve a hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással.

 

 A hatóságnak a kérelmet a fentiekre tekintettel el kellett utasítani.

 

  1. március