EBH/1590/2009

EBH/1590/2009

 

Kérelmező 2009. szeptember 24-én benyújtott kérelmében előadta, hogy 1996. július 5-e óta  áll a H. Kft. alkalmazásában. 2007.május 17-én szülési szabadságra ment, majd 2009. június  11-én lejárt a gyed, ezt követően gyes mellett szeretett volna ismét munkába állni. Kérelmező  sérelmezte, hogy a munkáltató nem az eredeti munkakörében kívánta tovább foglalkoztatni, és  nem látta el munkával. Kérelmező álláspontja szerint az eljárás alá vont munkáltató vele  szemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi  CXXV. törvény (Ebktv.) 8.§ l) pontban foglalt tulajdonsága (anyasága) miatt megsértette az  egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy gyes melletti munkavégzésénél, a munkára  történő jelentkezését, és munkába állását követően az Ebktv. 21.§ e) pontjában foglaltakat  nem tartotta be.

 

Az ügyben a hatóság több tárgyalást tartott, ahol a munkáltatón kívül tanúkat hallgatott meg.  Kérelmező és az eljárás alá vont cég ügyvezetője végül közösen kérték a közigazgatási eljárás  2010. január 31. napjáig történő felfüggesztését, arra tekintettel, hogy a közöttük lévő vitás  kérdéseket szeretnék személyesen megbeszélni, és megoldani. Ügyfelek nyilatkoztak arról,  hogy ezen időpontig bejelentik a hatóságnak, hogy sikerült-e megállapodniuk. Kérelmező és  az eljárás alá vont a felfüggesztés határidejének lejárta előtt bejelentették a hatóságnak, hogy  a közöttük lévő vitás kérdéseket megnyugtató módon rendezték, Kérelmező bejelentette azt is,  hogy visszavonja kérelmét, mivel számára megfelelő megoldás született.

 

 A hatóság fentiek miatt az eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján  megszüntette.

 

  1. január