EBH/15/2009

EBH/15/2009

 

A hatósághoz előtt előterjesztett beadványában Kérelmező –aki matematika-fizika szakos  tanári végzettséggel rendelkezik- előadta, hogy 1979-től fizikai szakos tanárként dolgozik egy  vidéki település oktatási intézményében. Munkáltatója a 2001/2002-es tanévben napközis  tanári státuszban alkalmazta, mely területen történő továbbfoglalkoztatását -panaszos  kérésére- a 2002/2003-as tanévre is meghosszabbította. A panaszos következő tanévben már  jelezte az iskola vezetésének, hogy szeretné szaktantárgyait oktatni, erre azonban nem kapott  lehetőséget. Bár ügyében már több alkalommal voltak egyeztetések a felek között, ennek  ellenére csupán csekély előrelépés történt. Véleménye szerint munkáltatójának magatartása  leginkább arra vezethető vissza, hogy ellentétes pedagógiai véleményét mindig határozottan,  sokszor az iskola igazgatónőjével szemben is megfogalmazta.

 

A hatóság az ügyben eljárást indított. Az intézmény vezetője nyilatkozatában nem ismerte el,  hogy a panaszost hátrányos megkülönböztetés érné. Elmondta, hogy a Kérelmező családi  viszonyai maximálisan figyelembe vételre kerültek. Hangsúlyozta, hogy Neki, mint  intézményvezetőnek a gyermekek érdekeit és a szülők véleményét is figyelembe kell venni,  vagyis azt, hogy a tanulók naprakész, jól hasznosítható tudással folytathassák tanulmányaikat.  A hatóság a tényállás teljes körű tisztázása érdekében több alkalommal tartott tárgyalást. Az  eljárás során mindkét fél nyitottságot mutatott egyezség létrehozására.

 

Az egyezségben a munkáltató vállalta, hogy az érintett szaktanári órák számát, a szakos  tanári munkakörben foglalkoztatott pedagógusok között, az adott tanévben indított  osztályok, tanulói csoportok, illetve a ténylegesen működő szakkörök számát figyelembe  véve, közel egyenlő arányban osztja meg. A munkáltató vállalta, hogy minden év május  31. napjáig nyilvánossá teszi a következő tanévre vonatkozó tantárgyfelosztást. Ezzel  lehetőséget biztosít a szülők számára, hogy gyakorolják a közoktatási törvényben  biztosított jogukat, és írásban jelzéssel élhetnek a tantárgyfelosztással kapcsolatban,  melyet az iskola vezetősége –az esetlegesen érintett pedagógus bevonásával- elbírál.  Ennek során figyelembe veszi a jelzést tevő szülők számát és a kölcsönösen felmerülő  érveket. Amennyiben a bejelentés a tantárgyfelosztás megváltoztatására irányul, és azt  a bejelentéssel érintett osztály szüleinek több, mint 51 százaléka ellenjegyezte, ezt az  intézményvezető az érintett tantárgyfelosztásánál figyelembe veszi.

 

 A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

 

  1. március 27.