EBH/160/2010

EBH/160/2010

 

 

Kérelmező 2009. júliusában szociális gondozói álláshelyre jelentkezett lakóhelyének házi  segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezetnél. A szükséges dokumentációkat ugyan kézhez  vette, az állást azonban mégsem tölthette be, arra hivatkozással, hogy a szolgáltatást  korábban igénybe venni szándékozók közül többen visszaléptek.  Kérelmező határozott véleménye szerint foglalkoztatására roma származása miatt nem került  sor, mivel lakóhelyének polgármestere, akivel panaszos korábbi, a település közügyeivel  kapcsolatos újságcikkei miatt egyébként is rossz személyes viszonyt ápolt, „nem akar  cigányokat alkalmazni”. A munkáltató helyi vezetője úgy nyilatkozott, hogy ha a község  vezetője nem javasolja, akkor nem tudja alkalmazni. Panaszos szerint a polgármesterrel való  konfliktusa is hozzájárult ahhoz, hogy foglalkoztatására nem került sor.

 

A hatóság közigazgatási hatósági eljárás keretében eljárást indított a közszolgáltatást nyújtó  szervezettel szemben, melynek során tárgyalás keretében tanúként hallgatta meg a szervezet  területi vezetőjét, korábbi szociális gondozót, és a helyi polgármestert is.

 

A hatóság, eljárása során kérelmezőnek a közügyekben a polgármesterrel szemben,  annak általános vezetői magatartását kritika tárgyává tevő véleményét, az Ebktv. által  védeni rendelt más véleményként értékelte.  A lefolytatott bizonyítási eljárás során kérelmező roma származása és  foglalkoztatásának meghiúsulása között ok-okozati összefüggés nem volt megállapítható.  A tanúvallomások, nyilatkozatok alapján azonban a hatóság megállapította, hogy az  alkalmazás kérdésében döntési jogkörrel rendelkező területi vezetőnek tudomással  kellett bírnia a panaszos és a polgármester rossz személyes kapcsolatáról, mely jelentős  súllyal értékelődött kérelmező elutasításakor.  A hatóság az eljárás alá vontat az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás  jövőbeni tanúsításától eltiltotta, valamint elrendelte határozatának 30 napra történő  nyilvánosságra hozatalát.

 

  1. június 9.