EBH/161/2009

EBH/161/2009

 

 

Egy Alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében kérelmet nyújtott be a hatósághoz. Kérelmező szerint a beadványban megjelölt szórakozóhely megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, azzal, hogy egy roma csoportot nem engedett be egy nyilvános rendezvényére.

 

A beadványhoz csatolt rejtett kamerás felvételen látható volt, hogy a később eljárás alá vont szórakozóhely biztonsági szolgálatot ellátó emberei a társaság tagjait nem engedik be a nyilvános rendezvényre azzal az indoklással, hogy korábban a társaságban lévő néhány emberrel probléma volt. A roma társaság tagjainak nyilatkozata szerint azonban ők korábban nem jártak ezen a szórakozóhelyen.

 

Az eljárás során a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson az egyezséget az alábbi tartalommal kötötték meg:

 

 Az ügyfelek az alábbi tartalmú egyezséget kötötték:

 

  1. Az eljárás alá vont továbbra is fenntartja azt a meggyőződését, hogy a szórakozóhely vezetősége és munkavállalói, soha nem sértették meg az egyenlő bánásmód követelményét. Természetesen az emberi tényezők nem zárhatóak ki, így fordulhatott elő, hogy a biztonsági feladatot ellátó személyek tévedtek, és ennek okán akadályozták meg néhány roma kisebbséghez tartozó személy bejutását a klubba. 2. Az eljárás alá vont sajnálkozását fejezi ki azon roma származású személyekkel szemben, akik az eljárás során megjelölt alkalommal a szórakozóhelyre nem jutottak be, tőlük elnézést kérnek. 3. Az eljárás alá vont kijelenti, hogy a szórakozóhely soha nem tartozott azok közé - és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít erre - akik a biztonság betartása érdekében alkalmazott intézkedéseken kívül egyéb megkülönböztetésre is alkalmas szabályokat hoztak, és ezzel megsértették az egyenlő bánásmód követelményét. 4. Az eljárás alá vont vétlensége alátámasztásául kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jövőben újra hasonló létesítményt üzemeltet, akkor kiemelt figyelmet fordít a hasonló esetek elkerülésére, a biztonsági szolgálatot ellátó munkatársait az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályokra kioktatja. Az eljárás alá vont felajánl továbbá az alapítvány által megjelölt, roma és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére létrejött egyesület 5. részére a volt szórakozóhely épületében üzemeltetett kiállításra 10 páros belépőt (20 fő). 6. A felek kijelentik, hogy jelen eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztanak, és közösen kérik a hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.