EBH/1651/2008

EBH/1651/2008

 

 

Kérelmező szociális asszisztensként dolgozott, sérelmezte, hogy munkáltatója vele szemben roma  kisebbséghez tartozása miatt megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy 2008.  május 1-el az eljárás alá vont K.-i telephelyéről áthelyezte egy másik telephelyre. Kérelmező  sérelmezte, hogy ez a telephely nehezebben megközelíthető, nehezebb fizikai munkát kell végezni  itt, mint a másik telephelyen, és problémásabb emberekkel kell foglalkoznia. Kérelmező egy hetet  dolgozott az új telephelyen, majd ezt követően táppénzbe került. Kétszer kérte az eljárás alá vont  igazgatóját, hogy helyezze más helyre munkavégzés céljából, de kérését nem teljesítették.

 

Kérelmező álláspontja szerint áthelyezésére a roma kisebbséghez tatozása miatt került sor, mivel  egyedül ő roma a kollégák közül. Kérelmező 2000. június közepétől dolgozott az eljárás alá vont  intézményben, a probléma akkor kezdődött, amikor 2007. július elsejével új vezető került a K.-i  telephelyre, akinek- Kérelmező elmondása szerint- nem volt szimpatikus.

 

A Hatóság meghallgatta az eljárás alá vont igazgatóját, és Kérelmezőt.

 

Az eljárás során az eljárás alá vont megfelelően igazolta, hogy a munkáltatónál átszervezés történt,  ennek következtében két szervezeti egység összevonására került sor, amely személyi változásokkal  is járt. Mivel Kérelmező közalkalmazotti kinevezése változó munkahelyre történt, így az új  telephely munkavégzési helyként történő kijelölésére a munkáltatónak megvolt a lehetősége. Az  eljárás alá vont igazolta azt is, hogy nemcsak Kérelmezőnél változott meg az átszervezés  következtében a munkavégzés helye, hanem rajta kívül mindez még további 16 munkavállalót  érintett, tehát Kérelmező roma kisebbséghez tartozása és az áthelyezése között nem volt ok-okozati  összefüggés, az áthelyezésre nem büntetésből, hanem munkaszervezés okából került sor.

 

A Hatóság álláspontja szerint az eljárás alá vont Kérelmezővel szemben megtartotta az egyenlő  bánásmód követelményét és Kérelmezővel szemben roma kisebbséghez tartozása miatt nem  alkalmazott hátrányos megkülönböztetést. Kérelmező nézeteltérését a K-i telephelyre kinevezett új  vezetővel szemben a Hatóság nem tudta elfogadni olyan érvéként, mint amely alátámasztja, hogy  Kérelmező másik munkavégzési helyre történő áthelyezésére a roma kisebbséghez tartozása miatt  került volna sor, egyrészt amiatt, mert az intézkedést az eljárás alá vont igazgatója hozta, másrészt  azért, mert az új vezetővel Kérelmező hosszabb ideig dolgozott együtt, illetve az átszervezés  nemcsak Kérelmezőt érintette.

 

 Mindezek miatt a kérelmet el kellett utasítani.

 

  1. október