EBH/165/2009

EBH/165/2009

 

Kérelmezőt panasza szerint az Őt ellátó szociális intézmény fogyatékosságával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette. A kérelem szerint panaszos az intézet igazgatójának intézkedése miatt nem használhatta az intézmény második emeleti fürdőszobáját, mivel azzal a házirendet sérti. A szociális intézmény első emeletén, ahol panaszos élt, korábban felújították a teljes vizes blokkot, és az oda beszerelt fürdőkádat kérelmező mozgásszervi dysfunkciója miatt nem volt képes használni, ezért közel egy évig a második emeleti vizesblokkot használta. Kérelmező, az intézet vezetőjének intézkedését embertelennek és megalázónak tartotta, és véleménye szerint az intézkedés vele szemben hátrányos megkülönböztetést valósított meg.

 

Az eljárás során a hatóság a felek közös kérelmére az eljárást 30 napra – a felek közötti egyezségkötés céljából – felfüggesztette. A felek a rendelkezésükre álló idő alatt az egyezség tervezetét kidolgozták, és az újabb nyílt szóbeli tárgyaláson az egyezséget az alábbi tartalommal kötötték meg:

 

 Az ügyfelek az I. emeleti felújított fürdőszoba átalakításával, használatával kapcsolatban az alábbi tartalmú egyezséget kötötték:

 

  1. Eljárás alá vont vállalja, hogy az I. emeleti fürdőszobába a II. emeleten található fürdőkáddal megegyező azonos méretű és belső kiképzésű, acéllemezes fürdőkád kerül, a hosszméret megválasztásával. Szükség esetén a kádvéget hosszabbító lemezzel toldják meg. 2. Eljárás alá vont vállalja, hogy a fenti fürdőkád elejére, középre rögzítve egykaros csaptelep kerül rögzítésre, kérelmező számára elérhető távolságra, és magasságra, biztosítva ezzel annak önálló használatát. 3. Eljárás alá vont vállalja, hogy a kicserélt fürdőkádat a jelenlegi 63 cm-es magasságról 53-54 cm-re szerelik át, kérelmezővel történt előzetes egyeztetés után 4. Kérelmezőt terheli a fürdőkád beszerzési költsége. Ezen költségek önkéntes alapon megoszlanak azon I. emeleti lakótársak között, akik ezt vállalták, és kérelmezővel ebben megegyeztek. 5. Eljárás alá vont, vállalja a fürdőkád beépítésével, az eszközbeszerzéssel, és az esetlegesen felmerülő egyéb járulékos kiadásokkal kapcsolatos költségeket. 6. Eljárás alá vont felel a beruházás kivitelezéséért, melynek határideje a fürdőkád beszerzésétől számított 30 munkanap. 7. A munkálatokat az intézet szakorvosa koordinálja, az egyes munkafázisokat egyezteti kérelmezővel, a fürdőkád beszerzése előtt segítséget nyújt a fürdőkádtartó szerkezet lemérésében. 8. Kérelmező a fürdőkád beszerzéséről készült számla másolatát átadja eljárás alá vontnak, és ennek megtörténtéről alulírottak értesítik a hatóságot. 9. Eljárás alá vont vállalja, hogy amennyiben a fürdőkád cseréje valamely oknál fogva nem lehetséges, akkor kérelmező számára lehetővé teszi, az épület II. emeleti fürdőszobájának használatát előzetesen egyeztetett feltételek szerint. 10.A felek kijelentik, hogy jelen eljárással kapcsolatban költségigényt nem támasztanak, és közösen kérik a hatóságot, hogy jelen egyezségüket hagyja jóvá.

 

 A hatóság a Ket. 75. §-a alapján a fenti egyezséget határozatával jóváhagyta.